تحول در پزشکی نوین با قفس میکروسکوپیکی محقق ایرانی

محقق ایرانی دانشگاه ملی استرالیا قفس میکروسکوپیکی ساخته که گرچه نور از آن رد نمی‌شود اما مایعات و گازها از آن عبور می‌کنند، دستاوردی که دانش پزشکی را متحول خواهد کرد.

تحول در پزشکی نوین با قفس میکروسکوپیکی محقق ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی میرزایی دانشجوی دکتری فیزیک در دانشگاه ملی استرالیا و همکارانش قفس میکروسکوپیکی با استفاده از سیمهای نانویی ساخته اند که به طرز حیرت انگیزی مانع از عبور پرتوهای نوری شده اما در عین حال مایعات و گازها را از خود عبور می دهد. عبور این ذرات از میان ریزشکافهای موجود در نانوسیمها صورت می گیرد.

دکتر میرزایی عنوان «متا قفس نوری» را برای فناوری جدید خود برگزیده  است که در آن از ویژگیهای منحصربفرد ساختار نانوسیمها استفاده شده است.

به عقیده این محققان، از چنین دستاوردی می توان در محافظت از میکروارگانیسم ها در برابر پرتوهای خطرناک استفاده کرد. همچنین محافظت نوری از ساختارهای نانوفوتونیکی و همچنین انتقال داروها بر مبنای پرتوهای لیزری از دیگر کاربردهای این نوآوری به شمار می آید.

دکتر میرزایی که جزئیات متاقفس نوری خود را در نشریه تخصصی Physical Review Letters منتشر کرده می گوید: ما موفق به ارایه کلاس جدیدی از ساختارهای محافظت کننده الکترومغناطیسی و نوری شده ایم که مبنای عمل آنها نانوسیم ها هستند. این ساختارها که ما عنوان متاقفس را به آنها داده ایم قابلیت ایجاد حفاظ الکترومغناطیسی پهن و باریک را دارند.

به گفته وی، این امکان وجود دارد که متاقفسهایی با شکافهای بیشتر میان نانوسیمهای تشکیل دهنده آنها ایجاد کرد تا فضای لازم برای عبور گازها و مایعات وجود داشته باشد.

از جهات مختف این دستاورد شباهت زیادی به پوشش نامرئی کننده دارد زیرا در هر دوی این موارد، اشیاء از پرتوهای الکترومغناطیسی محافظت می شوند البته با این تفاوت که بر خلاف پوشش نامرئی کننده، متاقفس نوری مرئی باقی می ماند.

منبع :