خداحافظی جهان با موز

شیوع نوعی قارچ موجب شده تا دانشمندان از احتمال نابودی تمام درختان موز در سراسر جهان خبر دهند.

خداحافظی جهان با موز

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه تایم در خبر ویژه علمی خود نوشت: مطالعه جدید دانشمندان نشان می دهد همزمان یا شیوع نوعی قارچ خطرناک، تمام درختان شناخته شده ترین گونه موز سراسر جهان یعنی Cavendish را در معرض خطر جدی قرار داده و این احتمال وجود دارد که شاهد نابودی آنها باشیم. می توان گفت که تقریبا تمام موزهای در حال کشت و مصرف در جهان از این گونه هستند.

به نوشته این هفته نامه که گزارش اصلی دانشمندان را از نشریه تخصصی PLOS Pathogens بازنشر کرده، قارچی موسوم به Tropical Race ۴ از چندین دهه پیش انبوه درختان موز در جنوب شرق آسیا را آلوده ساخته و در سالهای اخیر نیز به درختان منطقه خاورمیانه نیز سرایت کرده است.

تایم ادامه می دهد: در نهایت انتظار می رود که این قارچ سر از آمریکای لاتین درآورد یعنی جایی که بیشترین موز جهان در آنجا به عمل می آید. البته این نخستین بار نیست که گونه شناخته شده ای از موز در آستانه نابودی کامل قرار می گیرد. قارچ Tropical Race ۴ در واقع نسخه جهش یافته پاتوژنی موسوم به «بیماری پاناما» است که در اواسط قرن بیستم میلادی گونه شناخته شده ای از موز یعنی Gros Michel را نابود کرد.

به نوشته این هفته نامه، اکنون گونه Cavendish جایگزین گونه Gros Michel شده اما با توجه به شیوع این قارچ مهلک پیش بینی می شود شناخته شده ترین گونه موز در جهان امروز نیز نابود شود.

هرگونه تغییری در مناطق زیر کشف موز از این جهت برای دانشمندان از اهمیت برخوردار است زیرا موز هم اکنون پر استفاده ترین میوه در سراسر جهان محسوب می شود.

منبع :