آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 5 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل پنجم اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل پنجم اصول حسابداری 1


لغات فارسی

معادلات انگلیسی

درآمد

Revenue / income

اصل تحقق درآمد

Revenue realization principle

هزینه

Expense

پیش پرداخت

Payment in advance / prepayment

پیش پرداخت هزینه

Prepaid expense

صورت سود و زیان

Income statement / income sheet

صورت درآمد و هزینه

Revenue and expense statement

صورت نتایج عملیات

Operating results statement

سود خالص

Net income / net profit

زیان خالص

Net loss


آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب