آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 5 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل پنجم اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 5 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل پنجم اصول حسابداری 1


لغات فارسی

معادلات انگلیسی

درآمد

Revenue / income

اصل تحقق درآمد

Revenue realization principle

هزینه

Expense

پیش پرداخت

Payment in advance / prepayment

پیش پرداخت هزینه

Prepaid expense

صورت سود و زیان

Income statement / income sheet

صورت درآمد و هزینه

Revenue and expense statement

صورت نتایج عملیات

Operating results statement

سود خالص

Net income / net profit

زیان خالص

Net loss


آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب