برگزاری همایش نخست بین‌المللی مدیریت استعدادها

نخستین همایش بین‌المللی استعدادها با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران ۲۴ تا ۲۶ آذر ماه برگزار می‌شود.

برگزاری همایش نخست بین‌المللی مدیریت استعدادها

نخستین همایش بین‌المللی استعدادها با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران ۲۴ تا ۲۶ آذر ماه برگزار میشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت‌الله ضرغام رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: نخستین همایش بین‌المللی استعدادها از ۲۴ تا ۲۶ آذر ماه با هدف آشنایی مخاطبان با روش‌های نوین علمی استعدادیابی، مبانی تئوری علوم اعصاب در نخبه‌پروری و سیستم‌های نخبه‌پروری کشورهای پیشرفته برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: تاکید بر عوامل آموزشی و تربیتی از دیگر دستاوردهای این گردهمایی است تا شرکت‌کنندگان با این عوامل و چالش‌های پیش‌روی آن، آشنا شده و در راستای نهادینه‌سازی سیستم‌های صحیح آموزشی قدم بردارد.

رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران گفت: این گردهمایی با هدف آشنایی با آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه استعدادیابی، شناسایی نیازهای تحقیقاتی و اولویت‌بندی آنها و در نهایت کمک به حفظ منافع ملی، ارتقای سطح تماس با مراکز علمی و پژوهشی در گستره ملی و جهانی و همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برگزار کند.

منبع :

مهلا کاشانی