دیدگاه جامعه نسبت به رشته روان‌شناسی

اقبال عمومی نسبت به رشته روان‌شناسی در کشور افزایش یافته است.

دیدگاه جامعه نسبت به رشته روان‌شناسی

عضو هیات علمی دانشکده روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: اقبال عمومی نسبت به رشته روان‌شناسی در کشور افزایش یافته است.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش فریبا زرانی روز دوشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی ایرنا افزود: به هر میزانی که جامعه نسبت به کمک روان‌شناس در ابعاد مختلف به شهروندان توجیه باشد؛ دانش‌آموخته این رشته نیز جایگاه قابل قبول‌تری خواهد داشت.
وی اضافه کرد: رشته روان‌شناسی به سبب پیگیری منظم و ممتد فرآیند آموزشی آن، هم‌اکنون مشکل چندانی ندارد.
زرانی گفت: باید به این نکته توجه کرد که نگاه به حرفه روان‌شناسی و دانشجویان ترببت شده در این رشته؛ چقدر می‌تواند تاثیرگذار باشد.
این استاد دانشگاه افزود: باید سنجید که دانشگاه‌های کشور به چه میزان می‌توانند دانشجویان را برای فعالیت حرفه‌ای در جامعه تربیت کنند.
وی ادامه داد: این موارد از جمله اهداف اصلی دانشکده روان‌شناسی دانشگاه شهید‌بهشتی در تربیت نسل دانشجو قرار دارد.
زرانی یادآور شد: آماده‌سازی دانشجو برای ارائه خدمت روان‌شناسی به طور علمی و حرفه ای در سطح جامعه از اهداف دانشگاه شهید بهشتی است.
وی اظهار کرد: سعی شده در این حوزه از منظر آموزش، کارورزی، آشنایی با ابعاد مختلف رشته روان‌شناسی در حوزه پژوهشی، عملی، بالینی و آموزشی اقدامات ارزشمندی در دانشگاه شهید بهشتی صورت پذیرد.
زرانی با بیان اینکه اقبال عمومی نسبت به رشته روان‌شناسی در جامعه بالا است، گفت: رسانه‌ها در زمینه حساس‌زایی این رشته علمی در جامعه باید فعالیت بیشتری داشته باشند.
وی افزود: باید رسانه‌ها بیش از گذشته تاکید بر روان‌شناسی علمی و حرفه‌ای در جامعه داشته باشند و در راستای آگاهی بخشی بیشتر افکار عمومی کوشا باشند.

منبع :

مهلا کاشانی