نظریه نسبیت عام انیشتین در فضا بررسی می‌شود

یک قرن پس از مطرح شدن نظریه نسبیت عام توسط انیشتین حالا یک کاوشگر فضایی به بررسی این موضوع در فضا می‌پردازد.

نظریه نسبیت عام انیشتین در فضا بررسی می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس فضانوردی اروپا (ESA) محموله آزمایشگاهی LISA Pathfinder را با موفقیت به فضا ارسال کرد تا یکی از تاریخی ترین آزمایشات عصر حاضر یعنی بررسی نظریه نسبیت عام مطرح شده توسط آلبرت انیشتین مورد بررسی قرار گیرد. وی در سالهای ۱۹۰۵ و ۱۹۱۵ به ترتیب نظریه های نسبت خاص و عام را مطرح کرد تا نه تنها قوانین فیزیک و جاذبه عمومی نیوتن بلکه اساس فیزیک نوین را هم متحول سازد.

محموله آزمایشگاهی LISA Pathfinder توسط یک فروند راکت Vega از پایگا فضایی آژانس فضانوردی اروپا واقع در گینه فرانسوی به فضا پرتاب شد.

اسا اعلام کرده که مانورهای اولیه مورد نیاز برای استقرار این سامانه در مدار پایین و پایدار زمین با موفقیت انجام شده است.

در این پروژه فضایی ریز امواجی موسوم به امواج جاذبه ای در فضا مورد مطالعه قرار می گیرد. نخستین بار انیشتین این امواج را در نظریه نسبیت عام مطرح کرد.

بر اساس اعلام اسا، طی دو هفته آینده این محموله فضایی شش مانور پیچیده  و مهم انجام خواهد داد که آخرین آنها استقرار کاوشگری در مکان از پیش تعیین شده ای موسوم به «نقطه لاگرانژ» (L۱) است.

L۱ نقطه ای در فضاست که در فاصله ۱.۵ میلیون کیلومتری زمین واقع شده است. در این نقطه کاوشگر موقعیت خود را نسبت به زمین و خورشید حفظ می کند تا بدین ترتیب شرایط برای بررسی دقیق ابعاد مختلف نظریه نسبیت عام مهیا شود.

منبع :