این تست‌ها را قبل از آزمون 20 آذر تمرین کنید(شیمی)

شیمی

این تست‌ها را قبل از آزمون 20 آذر تمرین کنید(شیمی)

دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی

برای آمادگی شما در آزمون 20 آذر این آزمون تنظیم شده است.

از ماشین حساب استفاده نکنید و زمان را نیز در نظر بگیرید.

زمان پیشنهادی 10 دقیقه

این تست‌ها را قبل از آزمون 20 آذر تمرین کنید(شیمی)

سوال و پاسخ تشریحی ضمیمه نیز شده است.

تهیه و تنظیم: سهند راحمی‌پور