اشتباه متداول اکثر دانش‌آموزان در جواب دادن به سوال ها

با بررسی سوالات دام‌دار مشخص شد که اکثر دانش‌آموزان به علت بی‍‌دقتی در خواندن صورت سوال و عدم توجه به فعل منفی جمله گزینه‌ای را انتخاب می‌کنند که اشتباه است.

اشتباه متداول اکثر دانش‌آموزان در جواب دادن به سوال ها

اشتباه متداول اکثر دانش‌آموزان در جواب دادن به سوال

با بررسی سوالات دام‌دار مشخص شد که اکثر دانش‌آموزان به علت بی‍‌دقتی در خواندن صورت سوال و عدم توجه به فعل منفی جمله گزینه‌ای را انتخاب می‌کنند که اشتباه است. توصیه من به دانش‌آموزان این است که در جواب دادن به سوال و یا حل مسئله اصلا عجله نکنید و صورت سوال و یا مسئله را با دقت و حتی 2، 3 مرتبه بخوانید. سعی کنید ابتدا دقیقا بفهمید که چه موضوعی در سؤال مطرح شده است. اعتقاد بر این است که حدود پنجاه درصد از جواب در خود سؤال پنهان هست.

غلامعلی رحمانی

غلامعلی رحمانی