مجموعه کتاب‌های جدید آموزشی کانون منتشر شد +دانلود

مجموعه کتاب‌های آموزشی کانون با جلدهایی با رنگ سبز منتشر شدند...

مجموعه کتاب‌های جدید آموزشی کانون منتشر شد +دانلود


مجموعه کتاب‌های آموزشی کانون منتشر شد . 


لیست کتاب هایی که به زودی در تمامی مراکز فروش کتاب‌ کانون فرهنگی آموزش و کتاب فروشی ها در دسترس خواهند بود عبارتند از:

ریاضی 2، فیزیک 2، شیمی 2، هندسه 1، زیست 1


مجموعه کتاب‌های آموزشی کانون با جلدهایی با رنگ سبز منتشر می شوند. رویکرد این کتاب ها آموزش مفاهیم اصلی درس هاست انتظار ما این است که با مطالعه ی این کتاب ها دانش آموزان:

بتوانند به سوال های مفهومی و مسائل تشریحی پر تکرار پاسخ دهند.

بتوانند به خوبی از عهده ی تست های چهارگزینه ای استاندارد و شناسنامه دار برآیند.  


مجموعه کتاب‌های جدید آموزشی کانون منتشر شد +دانلود
مجموعه کتاب‌های جدید آموزشی کانون منتشر شد +دانلود


مجموعه کتاب‌های جدید آموزشی کانون منتشر شد +دانلود
مجموعه کتاب‌های جدید آموزشی کانون منتشر شد +دانلود
مجموعه کتاب‌های جدید آموزشی کانون منتشر شد +دانلودباز پخش فیلم های آموزشی کتاب سبز را اینجا ببینید.
مجموعه کتاب‌های جدید آموزشی کانون منتشر شد +دانلود


مجموعه کتاب‌های جدید آموزشی کانون منتشر شد +دانلودمجموعه کتاب‌های جدید آموزشی کانون منتشر شد +دانلودمجموعه کتاب‌های جدید آموزشی کانون منتشر شد +دانلود


مجموعه کتاب‌های جدید آموزشی کانون منتشر شد +دانلوددر قسمت فایل های ضمیمه می توانید یک فصل از این کتاب ها را به صورت رایگان دانلود کنید. 


مطالب مرتبط ...
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب