تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان شهید بهشتی در شهرری تهران

تجهیزکتابخانه دبیرستان شهید بهشتی در شهرری تهران

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان شهید بهشتی در شهرری تهران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان شهید بهشتی در منطقه شهرری تهران را تجهیز نمود .

آقای ابوالقاسم امیری، مدیر دبیرستان می گوید این مرکز در سال 1371 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 400 دانش آموز پسر را تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 20 قفسه کتابخانه، 6 میز مطالعه ،20 صندلی و یک دستگاه رایانه می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 85/160/000 ریال (8 میلیون و 516 هزار تومان) می باشد که مبلغ 59/600/000 ریال (6 میلیون و 616 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 25/560/000 ریال (2 میلیون 556 هزار تومان) از سوی آقای مصطفی فخاری نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان شهرری پرداخت شده است

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 404 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.


تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان شهید بهشتی در شهرری تهران


تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان شهید بهشتی در شهرری تهران


تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان شهید بهشتی در شهرری تهران