تصویب سرفصل‌های رشته‌های زبان و ادبیات کره‌ای و ژاپنی

سرفصل‌های پیشنهادی رشته‌های «زبان و ادبیات ژاپنی» و «زبان و ادبیات کره‌ای» در جلسه ۱۰۹ شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

تصویب سرفصل‌های رشته‌های زبان و ادبیات کره‌ای و ژاپنی

سرفصل‌های پیشنهادی رشته‌های «زبان و ادبیات ژاپنی» و «زبان و ادبیات کره‌ای» در جلسه ۱۰۹ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به ‌نقل از خبرگزاری مهر، جلسه ۱۰۹ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست غلامعلی حداد عادل برگزار شد.

در ابتدای این جلسه موضوع رشته‌های «زبان و ادبیات ژاپنی» و «زبان و ادبیات کره‌ای» در دستور کار قرار گرفت و بعد از ارائه توضیحات کارگروه مربوطه سرفصل‌های پیشنهادی به تصویب رسید.

اعضا در مورد برنامه پیشنهادی رشته زبان و ادبیات ژاپنی توجه توأمان به نقاط قوت و نقاط ضعف جامعه ژاپن و همچنین نقاط مشترک ملل شرقی را مورد تأکید قرار دادند.

حداد عادل در این زمینه گفت: با توجه به پیشرفت‌های فناورانه کشورهای شرق آسیا و از جمله ژاپن و کره آموزش زبان و ادبیات ژاپنی و کره‌ای یک الزام است.منبع :

مهلا کاشانی