مدرسه و مزرعه را پیوند زدند

دانش‌آموزان در مدارس پرو روی یک طرح کشاورزی تحقیق می‌کنند تا بتوانند اطلاعات علمی را با کار اجباری خارج از مدرسه خود پیوند دهند.

مدرسه و مزرعه را پیوند زدند

دانش‌آموزان در مدارس پرو روی یک طرح کشاورزی تحقیق می‌کنند تا بتوانند اطلاعات علمی را با کار اجباری خارج از مدرسه خود پیوند دهند. 

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا به نقل از یورو نیوز، در مناطق روستایی پرو به دلیل فقر، دانش آموزان ناچارند برای تامین معاش خانواده در خانه کار کنند. از سوی دیگر مسافت طولانی بین خانه و مدرسه و تفاوت تقویم های کشاورزی و آموزشی، موجب ترک تحصیل و فقر بیشتر در این کشور شده است.

    به منظور حل این مشکل، یک سازمان اسپانیایی به نام بنیاد کودسپا، در همکاری با یک نهاد مدنی حمایت از روستا در کشور پرو، تلاش کرده اند تا شبکه ای از مراکز آموزشی ایجاد کنند که تدریس رسمی مدارس را با نیازهای آموزشی مربوط به تولید و مدیریت کشاورزی هماهنگ سازند.      کودکان از سال اول مدرسه روی یک طرح تولید کشاورزی کار می کنند. این کار با یک ایده کوچک آغاز می شود و تا پایان دوره تحصیلی با جمع آوری اطلاعات و انواع مهارت ها تکامل می یابد. نتیجه نهایی، یک طرح کسب و کار عملی است که هم به سود دانش آموز و هم جامعه محلی است که در آن زندگی می کند.

منبع :

مهلا کاشانی