مدرسه‌سازی ˝بنیاد شهروندان ˝در پاکستان

گروهی به نام بنیاد شهروندان در پاکستان به کمک نیازمندان آمده‌اند و در طرح‌های جداگانه تاکنون اقدام به ساخت 600 مدرسه چند منظوره در شهرها و روستاهای کوچک و حاشیه شهری کرده‌اند.

مدرسه‌سازی ˝بنیاد شهروندان ˝در پاکستان

گروهی به نام بنیاد شهروندان در پاکستان به کمک نیازمندان آمده‌اند و در طرح‌های جداگانه تاکنون اقدام به ساخت 600 مدرسه چند منظوره در شهرها و روستاهای کوچک و حاشیه شهری کرده‌اند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرگزاری پانا،‌ برخی مناطق فقیرنشین در آسیا با مشکلات زیادی در خصوص تامین هزینه‌های تحصیل رو‌به‌رو هستند و در بعضی کشورها، بودجه‌های دولتی پاسخگوی این هزینه‌ها نیست.

در پاکستان، گروهی بنام "بنیاد شهروندان” به کمک نیازمندان آمده‌اند. آنها در طرح‌های جداگانه‌ای تاکنون اقدام به ساخت 600 مدرسه چند منظوره در شهرها و روستاهای کوچک و حاشیه شهری کرده‌اند.

در همین راستا،‌ مسوولان‌ آموزشی پاکستان ابراز امیدواری کرده‌اند با برپایی چنین برنامه‌های مردم‌محور،‌ مشکلات اقتصادی در حوزه آموزش به کمترین میزان خود برسد.

منبع :

مهلا کاشانی