اهمیت خواندن درس هر روز در همان روز (2)

تغییر این عادت ممکن است ابتدا دشوار باشد، اما با انجام این عمل پس از مدتی تأثیر شگفت‌انگیز آن را حس خواهید کرد.

اهمیت خواندن درس هر روز در همان روز (2)

درس هر روز را همان روز بخوانید

این اصل یکی از مهم‌ترین اصول در برنامه‌ریزی آموزشی است. طبق تحقیقات آقای ابینگ هاوس در صورتی که از مطالعه‌ی مطلبی ۲۴ ساعت  بگذرد و آن مطلب در این مدت تکرار نشود، 70 تا 75 درصد مطالب فراموش می‌شود.

پس مطالبی که در کلاس تدریس می‌شود، قبل از ۲۴ ساعت باید تکرار و تمرین شود تا بهتر در ذهن شکل بگیرند.

محققان دریافتند دانش‌‌آموزانی که یادداشت‌های‌شان را در ۵ دقیقه بعد از کلاس مرور می‌کنند، یک و نیم برابر دانش‌آموزانی که مطالب را به چند هفته بعد در زمان امتحان موکول می‌کنند، به یاد می‌آورند؛ ولی ما اغلب عادت کرده‌ایم، درسی را که امروز داده شده است کنار بگذاریم و به مطالعه و انجام تکالیفی بپردازیم که فردا قرار است ارائه دهیم.

تغییر این عادت ممکن است ابتدا دشوار باشد، اما با انجام این عمل پس از مدتی تأثیر شگفت‌انگیز آن را حس خواهید کرد.