کتاب سؤالات پرتکرار و تمرین تشریحی

دانش‌آموزان باید دقت کنند که هیچ وقت مطالعه بدون تمرین تشریحی با نتیجه همراه نیست.دانش‌آموزان باید دقت کنند که هیچ وقت مطالعه بدون تمرین تشریحی با نتیجه همراه نیست. بی‌تردید اصلی‌ترین مرحله برای فراگیری درس‌ها، مرحله‌ی تثبیت (تمرین تشریحی) است و بهترین منبع برای این مرحله، کتاب پرتکرار است.

ویژگی‌‌های منحصربه‌فرد این کتاب که آن را از سایر کتاب‌ها متمایز می‌‌کند به شرح زیر است:

1- روبه‌روی هر تمرین، تمرین مشابه وجود دارد که اگر از عهده‌ی تمرین صفحات زوج برنیامدیم بعد از مطالعه‌ی پاسخ، به حل سؤالات صفحه‌ی فرد می‌پردازیم و مشاهده می‌کنیم که نکته‌های سؤال‌ها را یاد گرفته‌ایم یا خیر.

2- در این کتاب تمام سؤالات نهایی وجود دارد تا هم با شیوه‌ی طرح سؤالات آشنا شویم و هم اگر سؤالی تکراری در امتحان نهایی طرح شد، از این مشابهت استفاده کنیم.

3- یکی از بهترین ویژگی‌های این کتاب، مشخص کردن تعداد تکرار سؤالات است که به ما کمک می‌‌کند در تشخیص اولویت‌ها فوق‌العاده عمل کنیم.