کتاب سؤالات پرتکرار و تمرین تشریحی

دانش‌آموزان باید دقت کنند که هیچ وقت مطالعه بدون تمرین تشریحی با نتیجه همراه نیست.

کتاب سؤالات پرتکرار و تمرین تشریحی

دانش‌آموزان باید دقت کنند که هیچ وقت مطالعه بدون تمرین تشریحی با نتیجه همراه نیست. بی‌تردید اصلی‌ترین مرحله برای فراگیری درس‌ها، مرحله‌ی تثبیت (تمرین تشریحی) است و بهترین منبع برای این مرحله، کتاب پرتکرار است.

ویژگی‌‌های منحصربه‌فرد این کتاب که آن را از سایر کتاب‌ها متمایز می‌‌کند به شرح زیر است:

1- روبه‌روی هر تمرین، تمرین مشابه وجود دارد که اگر از عهده‌ی تمرین صفحات زوج برنیامدیم بعد از مطالعه‌ی پاسخ، به حل سؤالات صفحه‌ی فرد می‌پردازیم و مشاهده می‌کنیم که نکته‌های سؤال‌ها را یاد گرفته‌ایم یا خیر.

2- در این کتاب تمام سؤالات نهایی وجود دارد تا هم با شیوه‌ی طرح سؤالات آشنا شویم و هم اگر سؤالی تکراری در امتحان نهایی طرح شد، از این مشابهت استفاده کنیم.

3- یکی از بهترین ویژگی‌های این کتاب، مشخص کردن تعداد تکرار سؤالات است که به ما کمک می‌‌کند در تشخیص اولویت‌ها فوق‌العاده عمل کنیم.