یک فضای ثابت و یکنواخت، بهترین مکان برای درس خواندن است

برای مطالعه‌ی جدی و توأم با تمرکز، یک فضای ثابت و یکنواخت، بهترین مکان است.

یک فضای ثابت و یکنواخت، بهترین مکان برای درس خواندن است

دانش‌آموزان در خصوص مکان مطالعه، عادت‌های متفاوتی دارند. مطالعه در منزل، پارک و کتابخانه‌های عمومی از رایج‌ترین مکان‌های مطالعه محسوب می‌شوند. آن‌چه در این‌باره باید بدانید این است که محیط و مکان مطالعه علاوه بر داشتن شرایطی چون سکوت و آرامش، باید تا حد امکان ثابت و بدون تنوع باشد. اگر واقعاً می‌خواهید با تمرکز مطالعه کنید باید خود را به محیط یکنواخت و ثابت عادت دهید. بنابراین فضاهای عمومی مانند پارک، برای یک مطالعه‌ی جدّی، مکان مناسبی محسوب نمی‌شود. بعضی‌ها دوست دارند موقع مطالعه، کسان دیگری مانند دوستان، دور و برشان باشند. اگر هدف از این کار مطالعه‌ی گروهی و رفع اشکال باشد خوب است، اما در هر حال، باید زمان‌هایی برای مطالعه‌ی فردی- به صورت تنها- در نظر گرفته شود.

اگر می‌توانید- و امکانات لازم را دارید- بهترین مکان برای مطالعه‌ی توأم با تمرکز، منزل خودتان و البته یک اتاق مشخص است.

برای مطالعه‌ی جدی و توأم با تمرکز، یک فضای ثابت و یکنواخت، بهترین مکان است.

خرید کتاب