اشتباهات متداول و دام آموزشی

ممکن است در کارنامه با جمله‌ای با این انشاء روبه‌رو شوید: 2 سؤال در دام آموزشی افتاده‌اید.

اشتباهات متداول و دام آموزشی

ممکن است در کارنامه با جمله‌ای با این انشاء روبه‌رو شوید: 2 سؤال در دام آموزشی افتاده‌اید.

این سؤالات، سؤالاتی هستند که اغلب دانش‌آموزان را به اشتباه انداخته و باعث افزایش تعداد غلط‌های دانش‌آموزان می‌‌شود. به عنوان مثال دبیری که سال‌های زیادی درس فیزیک را تدریس می‌‌کند می‌‌داند که اکثر دانش‌آموزان در حل نوع خاصی از سؤالات «منفی- مثبت» را اشتباه می‌‌کنند و دبیران هم راه‌حل اشتباه را رفته و پاسخ اشتباه را در گزینه‌ها می‌‌آورند و شما بلافاصله با دیدن پاسخ اشتباه، آن را انتخاب کرده و سؤال را از دست می‌‌دهید.

برای جلوگیری از پاسخ اشتباه به این نوع سؤالات کتاب اشتباهات متداول منبع بسیار مناسبی است. در این کتاب تمام سؤالاتی که چنین دام‌های را دارند به همراه پاسخ درست و مشخص کردن دام آموزشی برای شما آورده شده است تا بتوانید در مواجهه با این مدل سؤالات بهترین عملکرد را داشته باشید.

کتاب اشتباهات متداول دقیقاً همان جایی است که باعث می‌‌شود تعداد غلط‌های شما کاهش یابد و سرعت عمل و اعتمادبه‌نفستان افزایش یابد.