آن‌چه دانش‌آموزان منحصراً زبان باید بدانند

در این مقاله می‌خواهم توضیح مختصری درباره‌ی روش مطالعه‌ی درس زبان انگلیسی تخصصی و برخی منابع ضروری این رشته ارائه دهم.

آن‌چه دانش‌آموزان منحصراً زبان باید بدانند

در این مقاله می‌خواهم توضیح مختصری درباره‌ی روش مطالعه‌ی درس زبان انگلیسی تخصصی و برخی منابع ضروری این رشته ارائه دهم. برای این رشته داوطلب باید چهار درس عمومی (عربی، ادبیات، دین و زندگی و زبان انگلیسی) و یک درس زبان تخصصی را آزمون دهد.

درس زبان تخصصی را باید هر روز بخوانید. تکرار زیاد در این زمینه به شما کمک می‌کند که با دیدن تست‌ها بتوانید راحت‌تر و سریع‌تر پاسخ را در ذهن پیدا کنید. یکی از مهم‌ترین ابزاری که به شما در این زمینه کمک می‌کند، جعبه‌ی لایتنر است. پس در زمان مطالعه، هر کلمه‌ی جدید را روی برگه‌ی مخصوصی بنویسید و در پشت برگه، معنی، مترادف یا متضاد‌ها را به همراه یک مثال از نحوه‌ی استفاده از کلمه یادداشت کنید و به روش گفته‌شده در جعبه‌ی لایتنر، آن‌ها را مرور کنید.

کتاب آبی زبان اختصاصی کانون منبع اصلی شماست. طبق برنامه‌ی آزمون با بخش‌‌های مختلف این کتاب پیش بروید.

کتاب Reading  وCloze test  زرد کانون می‌تواند منبع خوبی برای آن باشد که هر شب یک درک مطلب یا متن کلوز در برنامه‌تان جای بگیرد.

در کنار این کتاب‌ها، کتاب 504 واژه نیز برای کسب دانش واژگانی ضروری است.

تأکید می‌کنم در کنار مطالعه‌ی هر بخش از زبان تخصصی، کلمات جدید را وارد جعبه‌ی لایتنر کنید و ساختارهای جدید را در دفتر مخصوصی یادداشت کنید.

بررسی آزمون به صورت کلمه به کلمه نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌توان برای راحتی کار، هنگام آزمون دادن از یک ماژیک های‌لایت برای مشخص کردن لغات و ساختارهای جدید استفاده کرد.

خرید کتاب