از مدرسه غافل نشوید

سال چهارمی‌ها به گوش باشید؛ امتحانات نیم‌سال اول مدرسه‌تان مهم است!

از مدرسه غافل نشوید

سال چهارمی‌ها به گوش باشید؛ امتحانات نیم‌سال اول مدرسه‌تان مهم است!

اهمیت امتحانات مدرسه به لحاظ ایجاد آمادگی برای جمع‌بندی، شناسایی یادگیری‌های ناقص، ایجاد فرصت برای توجه به تمرین تشریحی، شناسایی قسمت‌های مهم کتاب درسی، ایجاد فرصت برای مطالعه‌ی تمام قسمت‌های کتاب درسی است. ازاین‌رو اگر شما برای هر امتحان با برنامه و آگاهانه مطالعه کنید خواهید توانست علاوه بر مدیریت زمان در درس خواندن برای آزمون جمع‌بندی نیم‌سال اول، نقاط چالشی خود را شناسایی کرده و به اولویت‌بندی نیز توجه کنید.

به خاطر داشته باشید میزان تسلط شما بر مباحث کتاب درسی با نمره‌ی امتحانی شما رابطه‌ی مستقیم دارد و قطعاً درصد پاسخ‌گویی به سؤالات تستی تحت تأثیر همین عامل است. برای مطالعه‌ی کتاب و جزوه‌ی مدرسه برنامه‌ی ویژه‌ای داشته باشید.