بهترین زمان برای شناخت

هوش هیجانی متشکل است از خودآگاهی، مدیریت بر خود (قدرت نه گفتن)، آگاهی جامعه و مدیریت رابطه.

بهترین زمان برای شناخت

هوش هیجانی متشکل است از خودآگاهی، مدیریت بر خود (قدرت نه گفتن)، آگاهی جامعه و مدیریت رابطه.

خودآگاهی اولین فاکتور هوش هیجانی است که رابطه‌ی مستقیمی با موفقیت و پیشرفت دارد. دفتر برنامه‌ریزی یکی از ابزارهای مثبت در بهبود خودآگاهی و کشف عامل‌های موفقیت برای رسیدن در پیشرفت‌های بزرگ است.

خودآگاهی یعنی شناخت درباره‌ی خود. برای بالا بردن خودآگاهی در پی کشف نقاط قوت خود باشید و نکته‌های تأثیرگذار در برنامه‌ی شخصی خود را برای بالا بردن اهداف عالیه‌ی خود بیابید.

آموخته‌ها و داده‌های مطالعاتی خود را در جلسه‌ی آزمون دسته‌بندی کنید تا نسبت به مطالب و اطلاعات‌تان آگاهی داشته باشید.

هنگامی که در جلسه‌ی آزمون در حال تفکر روی یک موضوع خاص هستید میزان خودآگاهی شما نسبت به آن مبحث را می‌توان تشخیص داد. می‌توانید قبل از هر آزمون با آزمون‌های غیر حضوری مباحث مورد نظر را مورد بازیابی قرار دهید.