تأثیر بازگویی حفظی مطالب درسی

من از زمانی که در مقطع دبستان بودم، پس از مطالعه‌ی دقیق درس‌هایی مثل علوم و «بخوانیم بنویسیم» و... تلاش می‌کردم تا مطالب خوانده‌شده و ایده‌های اصلی بخش را بدون مراجعه به کتاب یادآوری کنم.

تأثیر بازگویی حفظی مطالب درسی

من از همان اوایل دوران تحصیلم زمانی که در مقطع دبستان بودم، پس از مطالعه‌ی دقیق درس‌هایی مثل علوم و «بخوانیم بنویسیم» و... تلاش می‌کردم تا مطالب خوانده‌شده و ایده‌های اصلی بخش را بدون مراجعه به کتاب و از حفظ برای خودم یادآوری کرده و بازگو می‌کردم و  اگر قادر به بیان مطالب نبودم متوجه می‌شدم که هنوز مطالب را به طور کامل نیاموخته‌ام و مجدداً آن‌ها را می‌خواندم.

این گونه به‌راحتی اطلاعات را در حافظه‌ام تثبیت می‌کردم. این کار را تا زمانی ادامه می‌دادم که به طور کامل به مطالب درسی مسلط شوم.