چگونه می‌توان یک مسئله‌ی ریاضی را حل کرد؟

ابتدا باید صورت مسئله را دقیق خوانده و هدف سؤال را متوجه شد و هدف از حل کردن این سؤال چیست؟

چگونه می‌توان یک مسئله‌ی ریاضی را حل کرد؟

ریاضی یکی از درس‌های مهم و ضروری برای پیشرفت همه‌ی انسان‌هاست؛ زیرا باعث تقویت ذهن و حافظه  شده و باعث می‌شود تا در آینده با مشکلات راحت‌تر دست و پنجه نرم کرده و موفق‌تر عمل کنند.

ابتدا باید صورت مسئله را دقیق خوانده و هدف سؤال را متوجه شد و هدف از حل کردن این سؤال چیست؟ بهترین و کوتاه‌ترین راه‌ها کدام است؟ باید صورت مسئله را به گونه‌ای خواند که بتوان بدون در اختیار داشتن صورت مسئله روی آن فکر کرد.

برای حل کردن مسئله برای آن شکل بکشید، جدول رسم کنید، دنبال الگو بگردید تا به مفهوم آن پی ببرید و آن را حل کنید. مسئله‌های سخت را به مسئله‌های کوچک‌تر و ساده‌ تبدیل کنید. کلماتی مانند «باقی‌مانده، روی هم، با هم، حاصل‌جمع، مجموع، چه‌قدر بیش‌تر، چه‌قدر کم‌تر، چه‌قدر و...» می‌تواند راهگشای مسئله باشد. مسئله‌ها را با روش‌های گفته‌شده حل کنید و زیاد مسئله تمرین کنید. خودتان مسئله بسازید و آن را حل کنید. از کتاب‌های کار قسمت‌های مسئله را برای تکلیف در نظر بگیرید و تمرین کنید.