چند از ده و فواید آن

یکی از معیارهای صحیح برای ارزیابی عملکرد و هدف‌گذاری توجه به تعداد سؤالات درست پاسخ داده‌شده به ازای هر ده سؤال است؛ یعنی چند از ده.

چند از ده و فواید آن

یکی از معیارهای صحیح برای ارزیابی عملکرد و هدف‌گذاری توجه به تعداد سؤالات درست پاسخ داده‌شده به ازای هر ده سؤال است؛ یعنی چند از ده.

در بررسی با این معیار شما به درصد درس‌ها توجه می‌کنید. این کار چند فایده دارد:

اولاً درصد، معیاری است که عملکرد شما را نشان می‌دهد و درواقع شما را با خودتان مقایسه می‌کند.

دیگر آن‌که مانند تراز تحت تأثیر سطح دشواری سؤالات نیست.

هم‌چنین چون اعداد ملموس و قابل درک هستند به‌راحتی امکان مقایسه‌ی واقعی با هم‌سطح‌های خود دارید.

بعد از مشخص شدن چند از ده هر درس در کارنامه‌تان می‌توانید بر اساس میزان تلاش خود برای آزمون بعد هدف‌گذاری کنید. در این بین به چند نکته توجه داشته باشید:

  • در هر آزمون انتخاب دو درس کافی است.

  • هدف‌گذاری باید واقع‌بینانه باشد. افزایش 1 یا 2 واحد کافی است.

  • برای هر هدف راهکار را هم مد نظر داشته باشید.

  • اگر هدف‌گذاری بلندپروازانه باشد استرس‌زا و اگر کم‌تر باشد باعث عدم تلاش خواهد بود.

  • درس‌های با وضعیت آبی و سبز (مثبت‌ها و منطبق‌ها) نقاط قوت پایدار و نقاط قوت شما هستند. افزایش تست‌زنی برای این درس‌ها بهترین راهکار تثبیت است.

  • درس‌هایی که وضعیت زرد دارند و به عبارتی در حد متوسط هستند و با عدد 1- مشخص شده‌اند نیازمند توجه به نکات آموزشی برای بهبود هستند.

  • درنهایت نقاط قرمز یا چالشی با عدد 2- و پایین‌تر هستند که توصیه می‌کنم برای ارتقای این وضعیت به کتاب درسی مراجعه کرده و حتماً سؤال تشریحی حل کنید.