عادی یا موازی

یک قسمت ویژه در برنامه‌ی راهبردی مختص قسمت عادی و موازی برخی درس‌هاست.

یک قسمت ویژه در برنامه‌ی راهبردی مختص قسمت عادی و موازی برخی درس‌هاست. قسمت عادی، برنامه‌ی اصلی آزمون است ولی به دلیل هماهنگی با مدارس و دبیرانی که سرعت پیشروی کمی دارند قسمت موازی نیز در نظر گرفته شده است که از برنامه‌ی اصلی عقب‌تر حرکت می‌کند. در مورد این موضوع باید به چند نکته توجه کنید:

  • اگر برنامه‌ی مدرسه و کانون هماهنگ است، ترجیحاً به سؤالات عادی پاسخ دهید.

  • از نظر نمره و تراز سؤالات عادی و موازی تفاوتی ندارند (به جز تفاوت در سطح دشواری).

  • یا باید به سؤالات عادی پاسخ دهید یا موازی.

  • هر دسته از این سؤالات درصد و تراز جداگانه‌ای دارند.

  • اگر در یک درس به سؤالات موازی پاسخ دادید در سایر درس‌ها مجدداً حق انتخاب دارید.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب