عادی یا موازی

یک قسمت ویژه در برنامه‌ی راهبردی مختص قسمت عادی و موازی برخی درس‌هاست.

عادی یا موازی

یک قسمت ویژه در برنامه‌ی راهبردی مختص قسمت عادی و موازی برخی درس‌هاست. قسمت عادی، برنامه‌ی اصلی آزمون است ولی به دلیل هماهنگی با مدارس و دبیرانی که سرعت پیشروی کمی دارند قسمت موازی نیز در نظر گرفته شده است که از برنامه‌ی اصلی عقب‌تر حرکت می‌کند. در مورد این موضوع باید به چند نکته توجه کنید:

  • اگر برنامه‌ی مدرسه و کانون هماهنگ است، ترجیحاً به سؤالات عادی پاسخ دهید.

  • از نظر نمره و تراز سؤالات عادی و موازی تفاوتی ندارند (به جز تفاوت در سطح دشواری).

  • یا باید به سؤالات عادی پاسخ دهید یا موازی.

  • هر دسته از این سؤالات درصد و تراز جداگانه‌ای دارند.

  • اگر در یک درس به سؤالات موازی پاسخ دادید در سایر درس‌ها مجدداً حق انتخاب دارید.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب
پنجره ای رو به روشنایی از دین و زندگی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم عمومی)
دبیر : محمد رضایی بقا