فصل تلاش بیش‌تر و پیشرفت

فصل امتحانات را می‌توان فصل پیشرفت و تلاش بیش‌تر نامید. در این فصل همه‌ی دانش‌آموزان با جدیت بیش‌تر و شب‌زنده‌داری تلاش می‌کنند تا بهترین نتیجه را کسب کنند.

فصل تلاش بیش‌تر و پیشرفت

فصل امتحانات را می‌توان فصل پیشرفت و تلاش بیش‌تر نامید. در این فصل همه‌ی دانش‌آموزان با جدیت بیش‌تر و شب‌زنده‌داری تلاش می‌کنند تا بهترین نتیجه‌ را کسب کنند. برای برنامه‌ی امتحانی یک برنامه‌ریزی داشته باشید و با رعایت تعادل به همه‌ی درس‌های‌تان توجه کنید. برنامه‌ی امتحانی را متناسب با نقاط قوتی که برای هر درس دارید شخصی‌سازی کنید تا با رعایت یک تعادل نسبی به همه‌ی فصل‌ها و درس‌های هر کتاب توجه داشته باشید.

همه‌ی تمرین‌های کتاب درسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و پاسخ‌های تشریحی هر سؤال را به دقت موشکافی کنید؛ چون هر پاسخ می‌تواند یک سؤال برای امتحان باشد.

به شکل‌ها، نمودارها و چرخه‌های کتاب درسی توجه ویژه داشته باشید و با متن کتاب درسی تطبیق دهید و از نکات ریز آن غافل نشوید.

به پرسش‌های انتهای هر فصل و هر درس اهمیت دهید و با حل آن‌ها خود را برای امتحان آماده کنید و سعی کنید در هر مبحث حتماً چند نمونه از تمرین‌های پرتکرار تمرین کنید تا با اطمینان کامل به سراغ امتحان نوبت اول بروید.