نوروز 96

فصل تلاش بیش‌تر و پیشرفت

فصل امتحانات را می‌توان فصل پیشرفت و تلاش بیش‌تر نامید. در این فصل همه‌ی دانش‌آموزان با جدیت بیش‌تر و شب‌زنده‌داری تلاش می‌کنند تا بهترین نتیجه را کسب کنند.فصل امتحانات را می‌توان فصل پیشرفت و تلاش بیش‌تر نامید. در این فصل همه‌ی دانش‌آموزان با جدیت بیش‌تر و شب‌زنده‌داری تلاش می‌کنند تا بهترین نتیجه‌ را کسب کنند. برای برنامه‌ی امتحانی یک برنامه‌ریزی داشته باشید و با رعایت تعادل به همه‌ی درس‌های‌تان توجه کنید. برنامه‌ی امتحانی را متناسب با نقاط قوتی که برای هر درس دارید شخصی‌سازی کنید تا با رعایت یک تعادل نسبی به همه‌ی فصل‌ها و درس‌های هر کتاب توجه داشته باشید.

همه‌ی تمرین‌های کتاب درسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و پاسخ‌های تشریحی هر سؤال را به دقت موشکافی کنید؛ چون هر پاسخ می‌تواند یک سؤال برای امتحان باشد.

به شکل‌ها، نمودارها و چرخه‌های کتاب درسی توجه ویژه داشته باشید و با متن کتاب درسی تطبیق دهید و از نکات ریز آن غافل نشوید.

به پرسش‌های انتهای هر فصل و هر درس اهمیت دهید و با حل آن‌ها خود را برای امتحان آماده کنید و سعی کنید در هر مبحث حتماً چند نمونه از تمرین‌های پرتکرار تمرین کنید تا با اطمینان کامل به سراغ امتحان نوبت اول بروید.

پروتیین‌ سازی از زیست شناسی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سجاد عبیری