قطار در ایستگاه موفقیت می‌ایستد

من جلسه‌های آزمون را به ایستگاه‌های موفقیت تشبیه می‌کنم؛ زیرا در هر آزمون اطلاعات بسیار زیادی را یاد می‌گیرید.

قطار در ایستگاه موفقیت می‌ایستد

من جلسه‌های آزمون را به ایستگاه‌های موفقیت تشبیه می‌کنم؛ زیرا در هر آزمون اطلاعات بسیار زیادی را یاد می‌گیرید.

سعی کنید سؤالاتی را که در آزمون جواب آن‌ها را نمی‌دانید پس از آزمون به سراغ آن‌ها بروید و با دفترچه‌ی پاسخ‌نامه‌ی تشریحی و جزوه‌ی معلم و کتاب درسی پاسخ سؤال‌ها را یاد بگیرید و اگر نتواستید از پشتیبان خود بپرسید.

حتماً این سؤالات را در کتاب خودآموزی بنویسید که در پایان سال مجموعه‌ای از سؤال داشته باشید که می‌تواند به شما کمک کند.

به سراغ سؤالاتی که در آزمون درست جواب داده‌اید نیز بروید و حتماً پاسخ‌ها را بررسی کنید. ممکن است در پاسخ‌نامه‌ی شما راه‌حلی باشد که بتوانید سریع‌تر به جواب برسید.