هدف‌گذاری کوتاه‌مدت یعنی چه؟

هدف‌گذاری کوتاه‌مدت یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کانون در طول سال تحصیلی است. دانش‌آموزان باید هر دو هفته یک‌بار با کمک پشتیبان و اولیا این هدف‌گذاری را انجام دهند.

هدف‌گذاری کوتاه‌مدت یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کانون در طول سال تحصیلی است. دانش‌آموزان باید هر دو هفته یک‌بار با کمک پشتیبان و اولیا این هدف‌گذاری را انجام دهند.

1- کارنامه‌ی خود را بازنویسی کنید. این کار را از بهترین نمره تا پایین‌ترین نمره انجام دهید.

2- در کنار ستون هدف درصدی مشخص داشته باشید و برای دو درس رشد را در نظر داشتهب باشید.

3- هیچ درسی را کنار نگذارید.                  

4- به این روش یاد می‌گیرید خود را مدیریت کنید و قدم به قدم پیشرفت‌های خود را می‌بینید.

هدف‌گذاری یعنی:

- در مدت کوتاه به موفقیت رسیدن

- در یک زمان کم به یک هدف بزرگ رسیدن

- برنامه‌ریزی دقیق درسی

- هدف‌های بلند را به چند قسمت تقسیم کردن

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب