سعید شرفی:تست‌های شمارشی+پاسخ تشریحی- زیست شناسی

زیست شناسی

سعید شرفی:تست‌های شمارشی+پاسخ تشریحی- زیست شناسی

با عرض سلام وادب خدمت شما دانش آموزان عزیز وآرزوی موفقیت وشادابی درهمه امتحانات زندگی علی الخصوص کنکور95.

خدمتتون عارضم اینکه این  15 تست که طرح کرده ام فقط جنبه آموزشی دارند واصلا به چشم سنجش بهشون نگاه نکنین،بخاطر اینکه اکثر دانش آموزان به سوالات  چند موردی  نمی توانند جواب بدن سعی کرده ام زیاد از این تیپ سوال طرح کنم.در روز های آتی از فصل دوم نیز سوال طرح خواهم کرد.1.چند مورد از موازد زیر درست می باشد؟

الف)اجزای تشکیل دهنده دستگاه ایمنی بطور سراسر در بدن پراکنده شده اند وبطور هماهنگ و متناوب انجام وظیفه میکنند.

ب)هر گلبول سفید فقط به یک باکتری حمله میکند.

ج)انعکاس ها می توانند در دفاع نقش داشته باشند.

د)درخلط،ما موسین میتواینم مشاهده بکنیم.

1) 2 2) 3 3) 4 4) 1


2.کدامیک نادرست می باشد؟

1)غده های برون ریز در دفاع از بدن فاقد نقش اند.

2)پروتئین هایی می توانند از ورود بسیاری از میکروب ها به بدن در نخستین خط دفاع غیراختصاصی نقش داشته باشند.

3)دستگاه گوارش در هموستازی و دفاع غیراختصاصی واجد نقش می باشد.

4)در پاسخ التهابی غشای پایه آسیب می بیند.


3.چند مورد نادرست می باشد؟

الف)در التهاب فرآیندی بوجود می آید که در اثر کمبود پروتئین خون نیز بوجود می آید.

ب)در التهاب میکروب ها وارد بافت پیوندی نیز می شوند.

ج)تنها نقش فرآیند التهاب تسریع بهبودی است.

د)ماکروفاژ ها در اثر تولید مواد شیمیایی جذب بافت می شوند.

1) 4 2) 3 3) 2 4) 1


4.چند مورد درست می باشد؟

الف)مرکز احساس گرسنگی در دفاع غیر اختصاصی فاقد نقش می باشد.

ب)فردی که دارای تب می باشد حتما پاسخ دمایی در وی رخ داده است.

ج)در تب بالای 45درجه همه ی آنزیم ها دچار اختلال می شوند.

د)چون تب نشانه ی مبارزه ی بدن با عوانل بیماری زاست،پس فقط در بیماری های عفونی بوجود میاد.

1) 4 2) 3 3) 2 4) 0


5.کدامیک درست نمی باشد؟

االف)ماکروفاژها حداکثر در 2مکانیسم در خط دفاع غیر اختصاصی واجد نقش می باشد.

ب)بافتی که در جذب ویتامین ها و آمینواسید ها نقش دارد،فقط در دومین خط دفاع غیر اختصاصی نقش دارد.

ج)روده ای که در آن گاز متان تولید میشود،در دفاع غیر اختصاصی فاقد نقش نمی باشد.

د)اندامی که در قلیایی کردن داوزده نقش دارد،در دفاع غیر اختصاصی واجد نقش می باشد.


6.چند مورد نادرست نمی باشد؟

الف)بافتی که در تولید مایع نمکی بدون آنزیم نقش دارد،در دفاع غیر اختصاصی فاقد نقش نمی باشد.

ب)در مکانیسم گلبول های سفید میزان آب مصرفی افزایش می یابد.

ج)همه ی گلبول های سفید قدرت فاگوسیتوز دارند بجز بازوفیل ها.

د)غده پاراتیروئید در عمل فاگوسیت ها نقش دارد.

1) 4 2) 3 3) 2 4) 1


7.کدامیک صحیح است؟

1)اینترفرون ها از ورود ویروس ها به سلول های سالم جلوگیری میکنند.

2)همه ی افرادی که دچار سوختگی شده اند،در معرض عفونت شدید قرار میگیرند.

3)پروتئین های مکمل مثالی از بیان شدن ژن در سطح پس از ترجمه است.

4)هر اینترفرون در پاسخ به چند نوع ویروس ترشح می شود.


8.چند مورد از درست می باشد؟

الف)پروتئین ها در تولید لنفوسیت ها واجد نقش می باشند.

ب)منشا تمام سلول های خونی مغز استخوان می باشد.

ج)در مغز زرد استخوان لنفوسیت های BوT بالغ دیده می شوند.

د)در مغز قرمز استخوان،لنفوسیت های BوT بالغ دیده می شوند.

ه)در تیموس،لنفوسیت های Bبالغ و Tنابالغ و بالغ دیده می شود.

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5


9.کدام مورد نادرست می باشد؟

1)در تیموس ماکروفاژ دیده می شود.                        

 2)هر آنتی ژنی سبب بروز پاسخ ایمنی می شود.

3)در سطح لنفوسیت ها تعداد انواع زیادی گیرنده داریم.        

 4)لنفوسیت ها همانند پلاسموسیت ها دارای گلژی می باشند.


10.کدام درست است؟

1)همه ی آنتی ژن ها بیماری زا می باشند.

2)هر محل استقرار لنفوسیت،محل ماکروفاژ نیز می باشد.

3)شکل پادتن و گیرنده آنتی ژنی مکمل هم می باشند.

4)پلاسموسیت ها بطور غیر مستقیم همانند پادتن ها باعث ازبین رفتن آنتی ژن ها می شوند.


11)چند مورد نادرست می باشد؟(همه ی موارد بجز.....)

الف)چون پادتن ها فقط در خون حضور دارند به همین خاطر به ایمنی هومورال معروف اند.

ب)میتوان گفت در برخورد دوم لفوسیت تولید می شود.

ج)سلول خاطره دارای گلژی میباشدو

د)بارشد لنفوسیت،نسبت سطح به حجم افزایش می یابد.

ه)در ایمنی هومورال فعالیت RNAپلی مراز ها افزایش می یابد.

و)در ساده ترین روش عمل پادتن ها،ترکیب پادتن،میکروب،ماکروفاژ دیده می شود.

1) 3 2) 4 3) 2 4) 5


12)کدام نادرست است؟

1)همه ی جانداران دارای لقاح داخلی،دفاع اختصاصی ندارند.

2)همه ی جانوران دارای پرده 3لایه ی مننژ،دفاع اختصاصی دارند.

3)جانوران دارای گردش خون بسته،دفاع اختصاصی دارند.

4)همه ی جانداران دارای دفاع اختصاصی،پرده ی مننژ دارند.


13)کدام درست است؟

1)ماکروفاژ نوعی سلول سفید دارای سیتوپلاسم دانه دار است.

2)در مبارزه با ویروس ها،لنفوسیت های Tزودتر از Bها وارد عمل می شوند.

3)در MSنورون های مخچه بدون آسیب می مانند.

4)درصورت فقدان تیموس،لنفوسیت Tنخواهیم داشت.


14)کدام نادرست نیست؟

1)در بیماری ایدز،اگر تعداد لنفوسیت ها کمتر از 200تادر هر میلی لیتر باشد،فرد مبتلا به ایدز می باشد.

2)دوره ی کمون ایدز،6ماه تا10سال می باشد.

3)در بزاق فرد مبتلا به ایدز،ویروس نداریم.

4)اگر مادری مبتلا به ایدز باشد،حتما جنین اش مبتلا است.


15)کدام صحیح است؟

1)دانه ی گرده برای همه افراد،نوعی آنتی ژن است.

2)هر انتی ژنی،آلرژن است.

3)در مراحل آلرژی،در برخورد اول سنتز هیستامین رخ می دهد.

4)در ایجاد آلرژی،فقط لنفوسیت های Bنقش دارند.


پاسخ کلیدی سوال ها

1

1

2

1

3

3

4

4

5

2

6

2

7

3

8

4

9

4

10

2

11

3

12

3

13

1

14

3

15

3


خرید کتاب