نوروز 96

سعید شرفی:تست‌های شمارشی+پاسخ تشریحی- زیست شناسی

زیست شناسیبا عرض سلام وادب خدمت شما دانش آموزان عزیز وآرزوی موفقیت وشادابی درهمه امتحانات زندگی علی الخصوص کنکور95.

خدمتتون عارضم اینکه این  15 تست که طرح کرده ام فقط جنبه آموزشی دارند واصلا به چشم سنجش بهشون نگاه نکنین،بخاطر اینکه اکثر دانش آموزان به سوالات  چند موردی  نمی توانند جواب بدن سعی کرده ام زیاد از این تیپ سوال طرح کنم.در روز های آتی از فصل دوم نیز سوال طرح خواهم کرد.1.چند مورد از موازد زیر درست می باشد؟

الف)اجزای تشکیل دهنده دستگاه ایمنی بطور سراسر در بدن پراکنده شده اند وبطور هماهنگ و متناوب انجام وظیفه میکنند.

ب)هر گلبول سفید فقط به یک باکتری حمله میکند.

ج)انعکاس ها می توانند در دفاع نقش داشته باشند.

د)درخلط،ما موسین میتواینم مشاهده بکنیم.

1) 2 2) 3 3) 4 4) 1


2.کدامیک نادرست می باشد؟

1)غده های برون ریز در دفاع از بدن فاقد نقش اند.

2)پروتئین هایی می توانند از ورود بسیاری از میکروب ها به بدن در نخستین خط دفاع غیراختصاصی نقش داشته باشند.

3)دستگاه گوارش در هموستازی و دفاع غیراختصاصی واجد نقش می باشد.

4)در پاسخ التهابی غشای پایه آسیب می بیند.


3.چند مورد نادرست می باشد؟

الف)در التهاب فرآیندی بوجود می آید که در اثر کمبود پروتئین خون نیز بوجود می آید.

ب)در التهاب میکروب ها وارد بافت پیوندی نیز می شوند.

ج)تنها نقش فرآیند التهاب تسریع بهبودی است.

د)ماکروفاژ ها در اثر تولید مواد شیمیایی جذب بافت می شوند.

1) 4 2) 3 3) 2 4) 1


4.چند مورد درست می باشد؟

الف)مرکز احساس گرسنگی در دفاع غیر اختصاصی فاقد نقش می باشد.

ب)فردی که دارای تب می باشد حتما پاسخ دمایی در وی رخ داده است.

ج)در تب بالای 45درجه همه ی آنزیم ها دچار اختلال می شوند.

د)چون تب نشانه ی مبارزه ی بدن با عوانل بیماری زاست،پس فقط در بیماری های عفونی بوجود میاد.

1) 4 2) 3 3) 2 4) 0


5.کدامیک درست نمی باشد؟

االف)ماکروفاژها حداکثر در 2مکانیسم در خط دفاع غیر اختصاصی واجد نقش می باشد.

ب)بافتی که در جذب ویتامین ها و آمینواسید ها نقش دارد،فقط در دومین خط دفاع غیر اختصاصی نقش دارد.

ج)روده ای که در آن گاز متان تولید میشود،در دفاع غیر اختصاصی فاقد نقش نمی باشد.

د)اندامی که در قلیایی کردن داوزده نقش دارد،در دفاع غیر اختصاصی واجد نقش می باشد.


6.چند مورد نادرست نمی باشد؟

الف)بافتی که در تولید مایع نمکی بدون آنزیم نقش دارد،در دفاع غیر اختصاصی فاقد نقش نمی باشد.

ب)در مکانیسم گلبول های سفید میزان آب مصرفی افزایش می یابد.

ج)همه ی گلبول های سفید قدرت فاگوسیتوز دارند بجز بازوفیل ها.

د)غده پاراتیروئید در عمل فاگوسیت ها نقش دارد.

1) 4 2) 3 3) 2 4) 1


7.کدامیک صحیح است؟

1)اینترفرون ها از ورود ویروس ها به سلول های سالم جلوگیری میکنند.

2)همه ی افرادی که دچار سوختگی شده اند،در معرض عفونت شدید قرار میگیرند.

3)پروتئین های مکمل مثالی از بیان شدن ژن در سطح پس از ترجمه است.

4)هر اینترفرون در پاسخ به چند نوع ویروس ترشح می شود.


8.چند مورد از درست می باشد؟

الف)پروتئین ها

فایل های ضمیمه