اندازه‌گیری یک فعالیت غیرمنتظره در ماه

ابزار فضایی موسسه فیزیک فضایی سوئیس موسوم به «سارا» موفق به اندازه‌گیری یک تعامل قوی و متفاوت بین ماه و باد خورشیدی شده و باور قدیمی در مورد جذب منفعلانه باد خورشیدی توسط ماه را زیر سوال برده است.

اندازه‌گیری یک فعالیت غیرمنتظره در ماه

به گزارش سرویس علمی ایسنا، چارلز لوئی، محقق موسسه فیزیک فضایی سوئیس و دانشگاه اومئو که رصدهای سارا را به عنوان بخشی از پایان‌نامه دکترایش بررسی کرده، اظهار کرد: این دانش از اهمیت زیادی برای محیط فضایی ماه برخوردار است که هم بر سطح بخش روشن و هم تاریک این قمر تاثیر گذاشته است.

یون‌های بازتاب یافته باد خورشیدی در مسیرهای مارپیچ حرکت می‌کنند که می‌توانند آن‌ها را از بخش روز ماه که باد خورشیدی ابتدا با آن برخورد می‌کند، ‌به سمت شب این قمر منتقل کنند.

در مناطق دارای مغناطیس بالا، جریان باد خورشیدی در سطح محدود شده و در عین حال مناطق مجاور یک جریان فزاینده را دریافت می‌کنند. در طولانی مدت، این رویداد بر سطح ماه تاثیر گذاشته و برای مثال می‌تواند بر سطوح آب در پوسته این قمر تاثیرگذار باشد.

ابزار سارا توسط ماهواره چانداریان-1 هند به ماه ارسال شد. این فناوری در سال 2009 به مطالعه تعامل باد خورشیدی با ماه پرداخت و رصدهای آن از آن زمان تاکنون مورد بررسی دانشمندان قرار دارد.منبع :