مشاوره و برنامه ریزی برای آزمون 20آذر هشتم

آزمون بعدی شما در ناریخ 20آذر برگزار خواهد شد و شما می‌توانید از همین الان با برنامه ریزی دقیق برای آزمون بعدی آماده شوید.

مشاوره و برنامه ریزی برای آزمون 20آذر هشتم

دانش‌آموزان خوب مقطع هشتم:

آزمون بعدی شما در ناریخ 20آذر برگزار خواهد شد و شما می‌توانید از همین الان با برنامه
‌ریزی دقیق برای آزمون بعدی آماده شوید. سوال‌های آزمون 6 آذر را یک بار دیگر مرور کنید تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید با این کار هم سؤالات نگاه به گذشته را به راحتی پاسخ می‌دهید و هم با شناسایی نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف، تراز شما رشد خوبی خواهد داشت.

برنامه آزمون آینده شما به شرح زیر است:

ریاضی عادی: 1 تا 45

ریاضی موازی:1 تا 37

علوم عادی:1 تا 46

علوم موازی: 1 تا 34

فارسی: 9 تا 46

مهارت‌های نوشتاری:12 تا 36

عربی 1: تا 40

انگلیسی:12 تا 25

مطالعات اجتماعی: 1 تا 46

پیام‌های آسمان: 9تا 49

امیدوارم با مطالعه دقیق مطلب درسی و کمک گرفنت از کتاب‌های کانون در آزمون آینده موفق باشید.

خرید کتاب