اولین سامانه دوچرخه‌سواری دانشگاهی در مشهد

اولین سامانه دوچرخه سواری دانشگاهی کشور در دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح شد.

اولین سامانه دوچرخه‌سواری دانشگاهی در مشهد

اولین سامانه دوچرخه‌سواری دانشگاهی کشور در دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح شد.

به گزارش سایت کانون آموزشی قلم‌چی به‌نقل از خبرگزاری مهر، سامانه دوچرخه‌سواری دانشگاهی در دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه پروژه مسیر سبز دوچرخه‌سواری این دانشگاه اجرا شده و اولین ایستگاه آن در مقابل دانشکده ادبیات و علوم انسانی افتتاح شد.

استقرار دانشگاه سبز و توسعه آن از ۱۲ سال پیش در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شده است و با توجه به چالش آلودگی هوا و مشکلات زیست‌محیطی در شهر، به یکی از محورهای اصلی طرح جامع در این دانشگاه تبدیل شده است.

ایستگاه‌های دیگر این طرح قرار است در مقابل دیگر دانشکده‌های این دانشگاه راه‌اندازی شود.

دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی می‌توانند مطابق ضوابطی که بر ایستگاه‌های دوچرخه‌سواری سطح شهر حاکم است، از دوچرخه‌های داخل این دانشگاه استفاده کنند.

منبع :

مهلا کاشانی