دوربینی که تصاویر نامرئی تهیه می‌کند

دانشمندان موفق به ساخت دوربینی شده اند که می‌تواند با تصاویری را که با چشم و دوربین‌های معمولی قابل مشاهده نیستند تهیه کند

دوربینی که تصاویر نامرئی تهیه می‌کندبه گزارش خبرنگار  حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان  ؛ به دلیل اینکه دوربین های متداول فقط نورهای مرئی را پردازش می کنند، تصاوری هم که می گیرند، شبیه همان چیزی است که ما می توانیم با چشمان خود آنها را ببینیم.

در مقابل دوربین های ابر طیفی می توانند طول موج بیشتری را پردازش نمایند و تصاویری به ما نشان دهند که به غیر از این روش قادر به دیدن آنها نیستیم.

با اینحال اما اندازه این دوربین ها خیلی بزرگ است و هزینه تولید آنها زیاد می باشد در نتیجه برای فعالیت های تجاری و علمی و صنعتی دارای محدودیت هایی می گردند.

به این دلیل دانشمندان دانشگاه واشنگتن با کمک مرکز تحقیقاتی مایکروسافت در حال طراحی دوربین ابر طیف و جمع و جوری هستند که می تواند در استفاده های کاربردی زیادی داشته باشد. 

حتی این احتمال وجود دارد که بتوان از این دوربین ها بر روی گوشی های همراه استفاده کرد.

دوربین HyperCam می تواند با استفاده از 17 طول موج متفاوت از نورهای مرئی و نزدیک به مادون قرمز الکترومغناطیسی، هم نور را از خود ساطع کند و هم تصاویر نادر را بگیرد. این درحالی است که دوربین های معمولی فقط با استفاده از نور مرئی آبی و سبز و قرمز (RGB) می توانند تصاویر مورد نظر را بگیرند.

از جمله کاربردهای این دوربین این است که می توان با استفاده از آن رگ های ریز زیر پوست و همچنین قسمت های رسیده میوه را مشاهده کرد. در آزمایش های انجام شده این دوربین قادر بود فقط با استفاده از الگوهای رگی افراد 25 شخص متفاوت را با 99% اطمینان تشخیص نماید. 

همچنین در این آزمایش ها این دوربین قادر بود میزان رسیدگی میوه ها را تا 94 درصد دقت شناسایی نماید.

منبع :