نکات و ویژگی‌های آزمون 4 دی ساختمان

نکات و ویژگی‌های آزمون 4 دی 94 در فرمت دو درس رش‌های اجرایی و نقشه برداری ذکر شده است.

نکات و ویژگی‌های آزمون 4 دی ساختمان

نکات و ویژگی های آزمون 4 دی 94

درس روش های اجرایی ساختمان سازی:

اندازه  ارتفاع و کف پله:

در موقع طرح پله باید نکاتی از جمله موارد زیر رعایت شود:

الف- حرکت بر روی پله بی خطر باشد.

ب- حرکت بر روی پله راحت باشد.

ج- در موقع بالا رفتن از پله؛ حداقل انرژی مصرف شود.

اندازه ارتفاع پله مناسب برای مکان های مختلف عبارت است از:

پله های آزاد: 14 سانتی متر.

پله های سالن های اجتماعات، سینما: 16 سانتی متر.

پله های مدارس: 16-17 سانتی متر.

پله های منازل: 17-19 سانتی متر.

پله های فرعی: تا 20 سانتی متر.

درس نقشه برداری ساختمان:

شاخص: وسیله ای سات که همراه دستگاههای ترازیاب یا زاویه یاب برای عملیات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

این وسیله در واقع یک خط کش بلند است که به تقسیمات سانتی متر مدرج شده و برای سهولت خواندن آن سانتی مترها غالبا یک در میان رنگ سفید و سیاه و هر ده سانتی متر نیز با خط بزرگتر یا عدد نشان داده شده است. شاخص معمولا از جنس چوب ساخته می شود و طول آن 2، 3 و 4 متر است. عرض شاخص ها غالبا بین 7 تا 12 سانتی متر و ضخامت آن ها بسته یه جنس چوبی که از آن استفاده شده حدود چند سانتی متر می باشد.