اولین و مهم‌ترین مرحله‌ی مطالعه

همه‌ی شما دانش‌آموزان می‌دانید که اولین و مهم‌ترین مرحله‌ی مطالعاتی، مرحله‌ی ادراک است.

اولین و مهم‌ترین مرحله‌ی مطالعه

همه‌ی شما دانش‌آموزان می‌دانید که اولین و مهم‌ترین مرحله‌ی مطالعاتی، مرحله‌ی ادراک است.

مرحله‌ی ادراک زمانی کامل می‌شود که بعد از پایان هر کلاس بتوانید به هم‌کلاسی‌های خود بگویید من درس این را فهمیدم.

دقت کنید که تا مرحله‌ی اول کامل نشده است به هیچ عنوان نمی‌توانیم وارد مراحل بعدی شویم. ضمن آن‌که اگر در مدرسه درس‌ها را فرانگیرید در منزل به‌راحتی از پس مرحله‌ی ادراک برنخواهید آمد.

هیچ کتاب کمک‌آموزشی نمی‌تواند جایگزین معلم باشد. پس سعی کنید در مدرسه به‌دقت به درس‌ها گوش دهید و آن‌ها را بیاموزید.