آیا همه‌ی وقت یک جلسه‌ی درس برای یادگیری مؤثر یکسان است؟

در یک مقاله‌ی معتبر خوانده بودم که میزان یادگیری مؤثر در دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا دوازدهم از 45 دقیقه تا 60 دقیقه متغیر است.

آیا همه‌ی وقت یک جلسه‌ی درس برای یادگیری مؤثر یکسان است؟

در یک مقاله‌ی معتبر خوانده بودم که میزان یادگیری مؤثر در دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا دوازدهم از 45 دقیقه تا 60 دقیقه متغیر است؛ به این معنی که مثلاً دانش‌آموزان هفتم یا هشتم در کلاس درس حداکثر در 45 دقیقه‌ی اول کلاس، از قدرت یادگیری و حفظ و نگهداری مطالبِ آموخته به صورت مؤثر برخوردارند. تصمیم گرفتم این مطلب را به صورت تجربی و در عمل تحقیق کنم؛ به همین دلیل در یکی از جلسات کلاس که تقریباً 75 دقیقه بود این تحقیق را انجام دادم.

وارد کلاس شدم و بعد از مدتی شروع به تدریس کردم و یک موضوع و مبحث خیلی سخت و مفهومی را درس دادم و از آن، تمرین حل کردم. از بچه‌ها سؤال کردم تا مطمئن شوم دانش‌آموزانم آن موضوع را خوب متوجه شده‌اند. بعد نیز مطابق معمول به حل تمرین و رفع اشکال مباحث قبلی پرداختم و عمداً مطالب و موضوعات بسیار ساده را در 20 دقیقه‌ی آخر کلاس مطرح کرده و تمرین حل کردم و سؤال پرسیدم. دو روز بعد، اول از همه موضوعات ساده را از آن‌ها پرسیدم و تقریباً 70 درصد دانش‌آموزان نمی‌توانستند توضیح بدهند و مطالب را فراموش کرده بودند ولی بیش‌تر آن‌ها مبحث سخت را به یاد داشتند.

شما نیز اگر این تحقیق و نتایج حاصل از آن را قبول دارید سعی کنید در همان 45 الی 50 دقیقه‌ی اول کلاس حواستان را جمع کنید و تمرکز داشته باشید و اگر موضوعاتی را در دقیقه‌های پایانی کلاس مطرح می‌کنند بعد از کلاس برای آن‌ها بیش‌تر تمرین کنید.