آزمون، تمرین مهارت‌های خودتنظیمی است

سؤال این است که خودتنظیمی به مثابه‌ی مهارت، چگونه و کجا صورت می‌گیرد؟

آزمون، تمرین مهارت‌های خودتنظیمی است

برنامه‌ی رسمی مدرسه به طور طبیعی معلم‌محور است و دانش‌آموزِ مشتاقِ یادگیری در کلاس درس با تمرکز کامل حاضر می‌شود و می‌کوشد تا یک شنونده‌ی فعال باشد. درصد عمده‌ای از یادگیری در کلاس درس صورت می‌گیرد اما بخش دیگر یادگیری که به همان اندازه اهمیت دارد، خودتنظیمی و ارزیابی خود به صورت دایمی است.

سؤال این است که خودتنظیمی به مثابه‌ی مهارت، چگونه و کجا صورت می‌گیرد؟

پاسخ درست به این پرسش می‌تواند در تبدیل یادگیری به ارزیابی (یادگیری پایدار) تأثیر بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد و آزمون‌های برنامه‌ای بهترین زمان برای خودارزیابی‌ شماست؛ زیرا:

هیچ دغدغه‌ و نگرانی‌ای از بابت نتیجه‌ی آن ندارید و در فضایی مملو از رضایت و آرامش و صمیمیت به این مهم می‌پردازید.

خودتنظیمی مهارت است و مهارت نیز فقط با تمرین و تکرار به دست می‌آید. دانش‌آموزِ مشتاقِ یادگیری با حضور منظم در آزمون‌هایی که هر دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود درواقع نظم خودتنظیمی را در خودش می‌پرورد و تقویت می‌کند.

با تقویت خودارزیابی، ذهن شما همواره در حالت آماده‌باش قرار می‌گیرد و به این ترتیب در کلاس درس از تمرکز حواس عالی برخوردار خواهید شد و ذهن شما همیشه در حالتِ «درگیر و فعال» باقی می‌ماند.

آزمون، امتحان نیست، یک فرصت مطالعاتی برای شناخت جزئی، دقیق و واضح خود است، تبدیل یادگیری به منِ کنشگر فعال است، تبدیل یادگیری به خودیادگیری است و یادگیری پایدار.