مدرسه، خانه، آزمون برنامه‌ای، مثلثِ هجومیِ یادگیری

یادگیری، مرحله‌ای جدانشدنی از تمام برنامه‌ها و پیوست‌شده در زندگی ما انسان‌هاست.

مدرسه، خانه، آزمون برنامه‌ای، مثلثِ هجومیِ یادگیری

یادگیری، مرحله‌ای جدانشدنی از تمام برنامه‌ها و پیوست‌شده در زندگی ما انسان‌هاست. از آغاز خردسالی تا دوران نوجوانی و جوانی، شروع هر کاری که منجر به موفقیت می‌شود به منزله‌ی یادگیری است. یادگیریِ چگونه راه رفتن و افتادن و برخاستن. نگاهی معصومانه برای حمایتِ پدر و مادر برای گذشتن و موفق شدن از مرحله‌ی کودکی که شامل ضعف‌ها، گریه‌ها، شادی‌ها و لبخند‌هاست که نهایت آن یادگیریِ کامل و نهایت آن اقتدار در شروع کاری است که به عنوان یک هدف در ذهن پرورش می‌یابد. صحنه‌هایی از این یادگیری را می‌توان در فیلم‌های ضبط‌شده‌ی قدیمی از عملکردتان دید. باور این‌که شما همان شخصِ در فیلم بوده‌اید سخت است. این همان تجربه از شکست‌هایی است که بعد از آن، لبخند جایگزین آن شده است. این بار در یک مرحله‌ای دیگر از یادگیری قرار گرفته‌اید؛ مرحله‌ای پیوست‌شده به برنامه‌ی جامع راهبردی و مدرسه. ممکن است در یک بازه‌ی زمانی بعد از آزمون، یادگیری‌تان ناقص باشد، اما این خروجیِ اصلی‌تان نیست. شما نشان دادید اگر بخواهید می‌توانید روی پای خودتان بایستید. نشان دادید شکست بی‌معنی است و با لبخند و تلاش به موفقیت رسیده‌اید. در سه مرحله از یادگیری سعی کنید با یک برنامه‌ریزی دقیق طبق برنامه‌ی راهبردی حرکت کنید. برنامه‌ی راهبردی مانند همان دستِ حمایت پدر و مادر در دوران کودکی است.

امتحانِ نه گفتن از کلاس درس آغاز می‌شود. مشاهده‌ی دی‌وی‌دی مفهومی قبل از گوش دادن به آموزه‌های معلم، شما را سرشار از ذوق خواهد کرد. یادگیری در عصر همان روز و مرور در بعد از شام به واسطه‌ی تمرین‌های مکرر از کتاب کار و حل تست از کتاب آبی شما را به مرحله‌ی سوم از یادگیری با حضور در آزمون جمعه دعوت می‌کند.

روزهای اول کودکی نگرانی تمام وجودتان را فرا می‌گرفت تا از پله‌ای بالا و پایین بروید اما با اراده و تکرار توانستید. روز آزمون محلی برای خنثی کردن ضعف‌ها و استرس‌هاست.

این‌ها همان هدف‌گذاری از پیش تعیین‌شده برای یادگیریِ کامل برای حضور در امتحانات نیم‌سال اول است.

آزمون جمعه مکانی برای یادگیری است؛ مکانی برای آموختن و تثبیت مهارت‌ها با مدیریتی جامع و حساب‌شده.