هر آزمون، تجربه‌ای است

قطعاً بعد از پشت سر گذاشتن هر آزمون، تجربه‌های زیادی به دست می‌آورید.

هر آزمون، تجربه‌ای است

قطعاً بعد از پشت سر گذاشتن هر آزمون، تجربه‌های زیادی به دست می‌آورید. آیا سعی می‌کنید که از این تجارب در جهت پیشرفت خودتان به نحو احسن استفاده کنید؟ بدون شک در هر آزمون چیزهای زیادی یاد می‌گیرید که با فهرست کردن هر کدام از آن‌ها می‌توانید به موفقیت بیش‌تری برسید. باید توجه داشته باشید که آزمون دادن بدون یادگیری نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. در زیر به برخی از مواردی که با آزمون دادن می‌توانید آن‌ها را یاد بگیرید اشاره شده است:

با شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای یاد می‌گیرید که....

1) چگونه به درس خواندنتان برنامه و جهت بدهید.

2) در صورت عدم کسب نتیجه‌ی دلخواه برای رسیدن به موفقیت تلاشتان را بیش‌‌تر کنید.

3) با اجرای تکنیک‌هایی مثل ضربدر و منها، روش دو خودکار و... در هر آزمون به این نتیجه برسید که کدام روش برای‌تان اثرگذارتر است تا بتوانید در آزمون اصلی از آن روش استفاده کنید.

4) در صورت آماده نبودن برای آزمون، غیبت نکرده و با هدف کسب تجربه سر جلسه‌ی آزمون حاضر شوید.

5) در آزمون‌ها فقط با خودتان رقابت کنید تا با نقاط قوت و ضعف خود آشنا شوید. بدین منظور هیچ گاه در آزمون‌ها تقلب نمی‌کنید.

6) چگونه در روز آزمون اصلی (کنکور) بدون خستگی و با آرامش خاطر چندین ساعت روی صندلی بنشینید و آزمون دهید.