روش کاهش بی‌دقتی در آزمون

بی‌دقتی در آزمون ممکن است به علت عجله برای پاسخ‌گویی به سؤالات باشد؛ یعنی دانش‌آموزان در حل سؤال یا خواندن صورت سؤال عجله می‌‌کنند.

روش کاهش بی‌دقتی در آزمون

بعضی از دانش‌آموزان با وجود داشتن معلومات کافی سر جلسه‌ی آزمون برخی از سؤالات را اشتباه جواب می‌‌دهند و از این بابت دچار ناراحتی می‌‌شوند که علی‌رقم بلد بودن جواب سؤال نتوانستند به آن پاسخ صحیح بدهند. این امر ناشی از بی‌دقتی است. باید توجه داشت که دقت یک امر ذاتی نبوده و اکتسابی است و هر انسان ممکن است اشتباه کند اما غیر طبیعی است که انسان یک اشتباه را دوباره تکرار کند.

بی‌دقتی در آزمون ممکن است به علت عجله برای پاسخ‌گویی به سؤالات باشد؛ یعنی دانش‌آموزان در حل سؤال یا خواندن صورت سؤال عجله می‌‌کنند؛ به همین دلیل به سؤال پاسخ اشتباه می‌‌دهند. اکثر بی‌دقتی‌ها در آزمون مربوط به سؤالات ساده است. برخی دانش‌آموزان در برخورد با سؤال ساده تصور می‌‌کنند این سؤال ساده است؛ به همین دلیل دقت کافی را برای پاسخ‌گویی به این سؤال ندارند؛ بنابراین باید در مواجهه با سؤالات ساده دقت کافی داشته باشند.

یکی دیگر از موارد بی‌دقتی سر جلسه‌ی آزمون این است که دانش‌آموزان متن سؤال را به طور کامل مطالعه نمی‌کنند و به جزئیات سؤال توجه کافی ندارند؛ به همین دلیل به سؤال پاسخ اشتباه می‌‌دهند. برای رفع این مشکل دانش‌آموزان باید هنگام خواندن سؤال زیر نکات مهم خط بکشند.

به طور کلی دانش‌آموزان با رعایت موارد زیر می‌‌توانند دقت خود را در جلسه‌ی آزمون افزایش دهند:

حل تست زمان‌دار در منزل

تکمیل کتاب خودآموزی و مرور آن قبل از آزمون بعدی

استفاده از تکنیک ضربدر و منها در آزمون

مدیریت زمان حین آزمون

رعایت نظم در پاسخ‌گویی و حل سؤالات دفترچه

خرید کتاب