بررسی سؤالات علوم پایه‌‏ی ششم آزمون 22 آبان 94

تمام سؤالات آزمون عادی ساده و عین کتاب درسی بودند و آزمون تیزهوشان به جز برخی سؤالات که نیاز به دقت بیش‌تری داشتند، بقیه‌ی سؤالات نسبتاً آسان بودند.

بررسی سؤالات علوم پایه‌‏ی ششم آزمون 22 آبان 94

در این آزمون درس علوم به صورت پوششی از فصل‌های دوم و سوم (صفحات 15 تا 27 کتا‏ب درسی) سؤال طرح شده است و مباحث سرگذشت دفتر من و کارخانه‌ی کاغذسازی مورد پرسش قرار گرفته است. این دو فصل کامل در ارتباط با هم هستند. بعضی از سؤالات آزمون تیزهوشان نسبت به سؤالات آزمون عادی کمی مفهومی‏تر است. آزمون عادی شامل 15 سؤال (از سؤال شماره‌ی 21 تا 40) و آزمون تیزهوشان 10 سؤال (از سؤال شماره‌ی 71 تا 80) است. زمان پاسخ‌گویی به هر سؤال در هر دو آزمون یک دقیقه است. هر سؤال آزمون عادی 6.66 درصد و آزمون تیزهوشان 10 درصد است.

بررسی سؤالات آزمون عادی

سؤال شماره‌ی 26: سؤال نسبتاً ساده‏ای است. لازم است دانش‌آموز با توجه به سؤال و مخصوصاً به فعل آخر سؤال، تک تک گزینه‌ها را بررسی کند تا به پاسخ صحیح برسد.

سؤال شماره‌ی 27: عین کتاب درسی است. اگر دانش‌آموز جدول صفحه‌ی 17 کتاب درسی را بادقت مطالعه می‌کرد می‌توانست در کم‌تر از 1 دقیقه به این سؤال پاسخ دهد.

سؤال شماره‌ی 28، 29، 30: هر سه سؤال نسبتاً ساده و مربوط به یک مبحث (مراحل کاغذسازی) هستند. اگر دانش‌آموز با دقت مطالعه می‏کرد این‌که در کل مراحل از چه موادی و به چه دلیلی استفاده می‏شود. به‌راحتی می‌توانست با پاسخ دادن به این سه سؤال 20 درصد کسب کند.

سؤال شماره‌ی 31 و 32: این سؤالات مربوط به مرحله‌ی بازیافت کاغذ، عین کتاب درسی و در عین حال خیلی ساده هستند. دانش‌آموزانی که نتوانستند به این سؤالات پاسخ دهند، نشان می‏دهد که به تصاویر کتاب توجه نمی‏کنند.

سؤال شماره‌ی 33، 34، 38 و 39: این سؤالات عین کتاب درسی و نسبتاً آسان هستند. برای پاسخ‌گویی به این سؤالات لازم بود که دانش‌آموز اول تشخیص دهد که عنصر نام‌برده فلز است یا نافلز. با توجه به ویژگی آن‌ها می‌توانست به هر سه سؤال پاسخ دهد که عنصر هر سه سؤال، فلز بود.

سؤال شماره‌ی 35: سؤال خیلی ساده، مربوط به صفحه‌ی 16 کتاب است.

سؤال شماره‌ی 36، 37 و 40: این سؤالات آسان مربوط به آزمایشات کتاب درسی است. اگر دانش‏آموز در انجام این آزمایش‏ها دقت می‌کرد و نتیجه‌ی هر آزمایش را خوب یاد می‏گرفت، می‌توانست به هر سه سؤال پاسخ دهد.

بررسی سؤالات آزمون تیزهوشان

سؤال شماره‌ی 71: نسبتاً آسان و مربوط به بخش «پژوهش کنید» صفحه‌ی 19 کتاب درسی است. اگر دانش‏آموز به این نکته که چه کاغذهایی را نمی‏توان بازیافت کرد، دقت می‏کرد به‌راحتی می‌توانست به این سؤال پاسخ دهد.

سؤال شماره‌‌ی 72: این سؤال با کمی تغییر در آزمون عادی هم طرح شده بود. خیلی ساده و عین تصاویر کتاب است.

سؤال شماره‌ی 74: این سؤال نسبتاً آسان است. دانش‏آموز باید مهم‌ترین ویژگی آب اکسیژنه را می‏دانست که در کتاب درسی در چندین قسمت به آن اشاره شده است.

سؤال شماره‌ی 75: خیلی آسان و عین کتاب درسی (ایستگاه فکر، صفحه‌ی 25) است.

سؤال شماره‌ی 76: این سؤال کمی وقت‌گیر است. دانش‌آموز باید در پاسخ به این سؤال به چند نکته توجه می‏کرد. مربوط به «آزمایش کنید» صفحه‌ی 26 کتاب است.

سؤال شماره‌ی 77: عین کتاب درسی و مربوط به «آزمایش کنید» صفحه‌ی 26 کتاب است.

سؤال شماره‌ی 78: این سؤال کمی وقت‌گیر است و نیاز به دقت بیش‌تری دارد. برای پاسخ دادن به این سؤال دانش‌آموز باید مزایا و معایب هر دو روش تولید کاغذ از درخت و روش بازیافت را بداند.

سؤال شماره‌ی 79: این سؤال خیلی خیلی ساده و عین کتاب درسی (صفحه‌ی 21) است.

سؤال شماره‌ی 80: این سؤال با کمی تغییر از صفحه‌ی 27 کتاب طرح شده است و نشان می‏دهد که دانش‌آموز علاوه بر تصاویر باید به عددهای داده‌شده نیز دقت کند و برای این‌که این اعداد همیشه مرور شوند بهتر است در کتاب خودآموزی نوشته شوند.

نکته‌ی کلی:

تمام سؤالات آزمون عادی ساده و عین کتاب درسی بودند و آزمون تیزهوشان به جز برخی سؤالات که نیاز به دقت بیش‌تری داشتند، بقیه‌ی سؤالات نسبتاً آسان بودند. تحلیل انجام‌شده نشان می‏دهد همه‌ی سؤالات عین کتاب درسی بودند. برای این‌که بتوان به سؤالات درس علوم پاسخ صحیح داد باید همه‌ی‏‏ بخش‏ها و قسمت‌های کتاب درسی (تصاویر، گفت‌وگو کنید، آزمایش کنید و...) را خوب یاد گرفت و این کار مستلزم این است که سر کلاس درس با دقت بیش‌تری به تدریس معلم گوش دهید. مخصوصاً در بخش آزمایش کنید باید ترتیب مراحل آزمایش و ویژگی هر مرحله را کامل یاد بگیرید و درواقع هدف از انجام آزمایش را بدانید. در این صورت می‏توانید به همه‏ی سؤالات ساده و سخت با کمی دقت پاسخ دهید. بهتر است در سؤالات تستی، از روش رد کردن گزینه‌های نادرست استفاده کنید. درواقع باید تک تک گزینه‏ها را بررسی کنید.