تمرکز پس از یک اشتباه ساده

مدیریت در آزمون از ویژگی‌های بارز موفقیت من است. تیتر هیچ سؤالی به همین راحتی از نگاهم رد نمی‌شود.

تمرکز پس از یک اشتباه ساده

مدیریت در آزمون از ویژگی‌های بارز موفقیت من است. تیتر هیچ سؤالی به همین راحتی از نگاهم رد نمی‌شود. من در خانه یاد گرفتم آن‌چه را می‌خواهم برای یادگیری دوباره در روز جمعه، مرور کنم.

من با کتاب آبی، قدرت نه گفتن را آموختم و یاد گرفتم چه‌طور با آموختن روش ساده‌ی ضربدر و منها و بعد نهادینه کردن آن، به سؤالات پاسخ دهم. بیانِ نقش کتاب کار و سؤالات پرتکرار خالی از لطف نیست. این تمرین‌ها به من قدرت تشخیص می‌دهد. من با حل تمرین متوجه سطح یادگیری‌ام می‌شوم.

با دفتر برنامه‌ریزی توانستم طراوت را چاشنیِ مطالعه‌ام کنم. نوشتن پاسخ‌های اشتباه، سؤالات شک‌دار و بی‌جواب در کتاب خودآموزی و ترمیم یادگیری ناقص آن در طول هفته، خستگی را از دوشم برمی‌دارد.

دوستان زیادی از ترس حضور در آزمون با من صحبت می‌کردند؛ اما من اعتنایی به آن حرف‌ها نمی‌کردم و آن‌ها را به تمرکز دعوت می‌کردم. تمرکز پس از یک اشتباه ساده. اشتباه آن‌ها این بود که می‌گفتند اگر در درسی آماده نیستی غیبت کن! اما این روزها که به پایان نیم‌سال اول نزدیک می‌شویم خیلی خوب فهمیدیم که یادگیری چیست و چگونه محقق می‌شود.

ما خیلی خوب درک کردیم که آزمون روز جمعه ما را به هدفمان که قبولی در تیزهوشان است نزدیک می‌کند. سبب پاسخ‌های اشتباه یادگیری ناقص است که در روز جمعه می‌شود به یادگیری کامل تبدیل شود.