چگونه به زبان انگلیسی پاسخ دهم؟

برای فهم مباحثی که چندین ماه و چند آزمون از آن فاصله گرفته‌اید، انتخاب یک بخش به طور مثال (گرامر یا لغت) از برنامه‌ی راهبردی است.

چگونه به زبان انگلیسی پاسخ دهم؟

پس از  گذشت چندین آزمون در سال تحصیلی جدید، با بررسی کارنامه‌ی بعضی از داوطلبان ، باز هم  مشاهده می‌‌شود که تمایلی به پاسخ‌گویی به سؤالات درس زبان انگلیسی ندارند.

علت این کار را هم «علاقه نداشتن» و «سخت بودن درس» عنوان می‌‌کنند و می‌‌گویند: «زبان انگلیسی در کنکور من جایی ندارد.»

شروع هر کاری از ابتدا سخت و دشوار به نظر می‌‌رسد. حتی شروع مباحثی که خیلی به آن علاقه دارید و جزء درس‌هایی هستند که پاسخ‌گویی به تمام سؤالات آن در روز جمعه از آرزوی دیرینه‌تان است و در طول دو هفته تلاش می‌‌کنید تا به هدف‌گذاری‌تان برسید.

پاسخ‌گویی به دو سؤال درست با هدف‌گذاری از پیش تعیین‌شده آغاز خوبی برای درسی است که تا کنون جز عدد صفر، عددی را ندیده است.

اولین قدم برای آشتی با این درس اعتماد به برنامه‌ی راهبردی است. فاصله گرفتن و بی‌تفاوت جلوه دادن این درس، کاری را حل نخواهد کرد و نهایتِ پشیمانی را در پی خواهد داشت.

در دومین قدم، برای فهم مباحثی که چندین ماه و چند آزمون از آن فاصله گرفته‌اید، انتخاب یک بخش به طور مثال (گرامر یا لغت) از برنامه‌ی راهبردی است. برای شروع لغت را پیشنهاد می‌کنیم.

در قدم بعدی برای تسلط یافتن روی مباحثی که انتخاب کرده‌اید، تکرار و تمرین مداوم آن است. در این مرحله استفاده از جعبه‌ی به‌یاد یا لایتنر می‌‌تواند استرس را از برنامه‌تان دور کند. در کنار این روش استفاده از کتاب زرد عمومی و کتاب آبی کانون برای آشنایی با نوع سؤالات مطرح‌شده در سال‌های قبل از کنکور سراسری و هم‌چنین تسلط و تمرکز روی مباحث را به شما پیشنهاد می‌‌کنیم.

نکته‌ی مهم این‌جاست که شما در طول دو هفته برای درس زبان انگلیسی فقط یک بخش را انتخاب می‌‌کنید تا طبق هدف‌گذاری فقط به یک یا دو سؤال پاسخ صحیح بدهید که این خود نوید یک آغاز قدرتمند و جدی است.

قطعاً یادگیری دیگر مباحث زبان انگلیسی از برنامه‌ی راهبردی برای آزمون‌های بعدی در اولویت‌های اصلی شماست و مرور مباحث خوانده‌شده‌ی قبلی در کنار مباحث جدید می‌‌تواند به هدف‌گذاری‌تان جلا ببخشد و به سؤالات بیش‌تری پاسخ دهید.

فقط کافی است به مطالب علاقه‌مند شوید و جدیت و دقت را چاشنی کارتان کنید.

با این توصیف هدف‌گذاری‌تان تا روز کنکور از ده سؤال، پاسخ درست به چند سؤال خواهد بود؟