در آزمون برنامه‌ای غیبت ممنوع

زمون‌های برنامه‌ای هیچ گاه غیبت نکنید و در این آزمون‌ها تمام تکنیک‌ها را بارها و بارها انجام دهید تا در کنکور بتوانید با سرعت و دقت بالا عمل کنید و به هدف خود برسید.

در آزمون برنامه‌ای غیبت ممنوع

آزمون کنکور را در نظر بگیرید؛ شما در این آزمون‌ها شرکت می‌‌کنید که صرفاً نمره، درصد، تراز و رتبه‌ای خوب به دست آورید؛ اما وقتی آزمون، برنامه‌ای می‌‌شود (آزمون‌های کانون)، همه چیز متفاوت می‌‌شود.

هدف از شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای صرفاً به دست آوردن درصد و تراز نیست، بلکه باید در هر یک از آزمون‌های برنامه‌ای یک چیز جدید به دست آورید و تجربیات را بالا ببرید تا به بهترین نتیجه در کنکور برسید.

این آزمون‌ها حکم یک‌سری مسابقه‌ی تدارکاتی را برای شما دارد تا برای مسابقه‌ی اصلی آماده شوید.

حتی اگر آماده‌ی آزمون نیستید باید در آزمون شرکت کنید و هدف‌هایی داشته باشید مانند:

1- صرفاً یاد بگیرید و وقتی بلد نیستید اشتباه پاسخ ندهید.

2- بتوانید چند ساعت تمرکز خود را حفظ کنید.

3- تکنیک‌های مختلف را امتحان کنید

و...

پس فراموش نکنید که در آزمون‌های برنامه‌ای هیچ گاه غیبت نکنید و در این آزمون‌ها تمام تکنیک‌ها را بارها و بارها انجام دهید تا در کنکور بتوانید با سرعت و دقت بالا عمل کنید و به هدف خود برسید.