درس هر روز در همان روز یعنی شروع پیشرفت

خواندن درس هر روز در همان روز دقیقاً یعنی شروع پیشرفت. بیایید بررسی کنیم با این کار چه اتفاقی می‌‌افتد.

درس هر روز در همان روز یعنی شروع پیشرفت

خواندن درس هر روز در همان روز دقیقاً یعنی شروع پیشرفت. بیایید بررسی کنیم با این کار چه اتفاقی می‌‌افتد.

فرض کنید امروز درس شیمی در مدرسه تدریس شده است و شما بعد از مدرسه، آن را مطالعه نمی‌کنید. هفته‌ی بعد که دوباره کتاب شیمی را باز می‌‌کنید در گام اول اصلاً نمی‌توانید درس را به یاد بیاورید و حتی بعد از مطالعه‌ی فراوان هم نمی‌توانید به تسلط در درس برسید؛ چون در درس شیمی فراموشی رخ داده است؛ ولی اگر درس هر روز را در همان روز بخوانید (با توجه به صفحه‌ی 63 دفتر برنامه‌ریزی) فراموشی برای شما رخ نمی‌دهد و بسیار سریع و با بالاترین بازدهی، این درس برای شما یادآوری می‌‌شود؛ چون درس به حافظه‌ی بلندمدت رفته است.

اتفاق مهم دیگر آن است که وقتی درس هر روز را خوانده باشید نیاز ندارید تمرین زیادی حل کنید و با حل چند تمرین به‌راحتی درس را تثبیت می‌کنید و زمان برای مطالعه‌ی سایر درس‌ها و مراحل بعدی مطالعاتی آزاد می‌‌شود.