دفتر برنامه‌ریزی و مهم‌ترین صفحه‌ی آن

یکی از مهم‌ترین صفحه‌های دفتر برنامه‌ریزی صفحه‌ی 182 آن است. نحوه‌ی تکمیل کردن این صفحه بسیار ساده و واضح است ولی می‌‌خواهم علت مهم بودن تکمیل این صفحه را شرح دهم.

دفتر برنامه‌ریزی و مهم‌ترین صفحه‌ی آن

یکی از مهم‌ترین صفحه‌های دفتر برنامه‌ریزی صفحه‌ی 182 آن است. نحوه‌ی تکمیل کردن این صفحه بسیار ساده و واضح است ولی می‌‌خواهم علت مهم بودن تکمیل این صفحه را شرح دهم. با تکمیل این صفحه و قرار دادن کنار کارنامه‌، دو نتیجه‌ی فوق‌العاده خواهید گرفت:

1) میزان نتیجه‌گیری شما در هر درس در ابتدا صرفاً رابطه‌ی مستقیم با کمیت مطالعه‌ی شما در آن درس دارد (که البته بعد از کمی پیشروی کیفیت هم اهمیت پیدا می‌‌کند).

2) شما نمی‌توانید برای هر آزمون به طور یکسان عمل کنید و انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشته باشید. پس اگر قرار است پیشرفت کنید باید نسبت به آزمون قبل عملکردی بهتر و تلاشی بیش‌تر داشته باشید.

تکمیل این صفحه به شما نشان می‌‌دهد دقیقاً درس‌هایی را که دوست دارید مطالعه کرده و نتیجه می‌گیرید و درس‌هایی را که علاقه‌ی چندانی به آن‌ها ندارید به طور کامل مطالعه نمی‌کنید و نقاط ضعف کارنامه‌ی شما می‌‌شوند. حال آن‌که برای رسیدن به هدف خود باید تمام درس‌ها (چه آن‌هایی را که دوست دارید و چه آن‌هایی را که دوست ندارید) متعادل مطالعه کرده و متعادل در آزمون‌ها جواب بدهید.

خرید کتاب