می‌دانید بهترین حس دنیا چیست؟

می‌دانید بهترین حس دنیا چیست؟ این‌که از تمام فرصت‌های‌تان به‌خوبی استفاده کنید، این‌که بدانید بهانه‌تراشی کاری از پیش نمی‌برد.

می‌دانید بهترین حس دنیا چیست؟

می‌دانید بهترین حس دنیا چیست؟

این‌که از تمام فرصت‌های‌تان به‌خوبی استفاده کنید، این‌که بدانید بهانه‌تراشی کاری از پیش نمی‌برد.

با همان شرایطی که دارید چه خوب و چه بد بیش‌ترین تلاش را می‌کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

اما بدترین حس دنیا ...

این‌که متوسط باشید در حالی که می‌توانید بهترین و عالی باشید و لیاقت‌ شما جز عالی بودن نیست.

بیش‌ترین‌ها را، برترین‌ها را، عالی‌ترین‌ها را می‌خواهید اما عالی تلاش نمی‌کنید.

شما می‌توانید عالی تلاش کنید؛ چون توانایی‌اش را دارید.

کسی که ضعیف است و توانایی ندارد خیلی راحت متوجه می‌شود که اشکال کارش کجاست و می‌تواند سخت‌ تلاش کند تا نتیجه‌ی خوبی بگیرد؛ اما تو نه ضعیفی نه ناتوان.

تو کسی هستی که همیشه به دنبال بهترین‌ها بودی.

پس بهترین حس دنیا را برایت آرزو دارم.