راهکارهایی برای کاهش اشتباهات

با استفاده از این تکنیک از سؤالاتی که اصلاً پاسخ آن‌ها را بلد نیستید (سؤالات ابتکاری) و سؤالاتی که شک دارید، بگذرید و به آن‌ها پاسخ ندهید.

راهکارهایی برای کاهش اشتباهات

1. با هدف‌گذاری قبلی سر جلسه‌ی آزمون حاضر شوید. برای هر درس هدف‌گذاری چند از ده را مشخص کنید و به همان تعداد سؤال پاسخ دهید. با این کار به همه‌ی سؤالات پاسخ نمی‌‌دهید؛ درنتیجه تعداد اشتباهات‌تان نیز کاهش می‌یابد.

2. استفاده از تکنیک × و -

با استفاده از این تکنیک از سؤالاتی که اصلاً پاسخ آن‌ها را بلد نیستید (سؤالات ابتکاری) و سؤالاتی که شک دارید، بگذرید و به آن‌ها پاسخ ندهید.

3. استفاده از کتاب اشتباهات متداول

تمام سؤال‌هایی که شما و سایر دانش‌آموزان به هر دلیلی اشتباه حل کرده‌اند و در دام آموزشی افتاده‌اند در این کتاب چاپ شده است. با بررسی این سؤالات، اشتباه آن‌ها را تکرار نکنید.

4. تحلیل آزمون

یکی از فواید تحلیل آزمون این است که به شما کمک می‌کند یادگیری‌های ناقص را شناسایی کنید. اگر مطلب را به‌خوبی یاد نگرفته باشید در دام آموزشی می‌افتید.

5. شبیه‌سازی آزمون در منزل برای کاهش استرس و درنتیجه کاهش اشتباهات ناشی از عجله کردن