بازی میوه‌ها

آن شب وقتی پدرم از سر کار آمد یک استکان چای خورد و به اتاق من آمد. من در حال درس خواندن بودم. پدرم پرسید: «امروز کلاس ریاضی و فیزیک چه‌طور بود؟»

بازی میوه‌ها

آن شببوقتی پدرم از سر کار آمد یک استکان چای خورد و به اتاق من آمد. من در حال درس خواندن بودم. پدرم پرسید: «امروز کلاس ریاضی و فیزیک چه‌طور بود؟»

من به این درس‌ها علاقه‌ی زیادی نداشتم و گفتم: «پدر! چگونه به این درس‌ها علاقه پیدا کنم؟»

پدرم گفت: «بیا بازی کنیم. فیزیک مرا یاد سیب می‌اندازد. سیبی که بر سر نیوتن افتاد و قوانین نیوتن شکل گرفت. درس هندسه از کودکی مرا یاد انار می‌اندازد؛ زیرا هندسه‌ی زیبای چیدمان دانه‌های انار بسیار زیباست.»

پدرم از من پرسید: «ریاضی تو را یاد چه میوه‌ای می‌اندازد؟» من خندیدم و گفتم: «همیشه در ریاضی می‌گویند پیدا کنید پرتقال‌فروش را، من یاد پرتقال می‌افتم.» پدرم گفت: «گازی مخصوص در هنگام رسیدن گوجه تصاعد می‌شود که باعث رسیدن بقیه می‌شود. پس من یاد درس شیمی می‌افتم.» در این هنگام مادرم که از شنیدن صدای خندیدن ما به اتاق آمده بود علت خنده‌های ما را پرسید. من ماجرا را توضیح دادم. او نیز خندید و گفت: «من وقتی درس جبر را می‌خوانم یاد نارگیل می‌افتم که شاید سخت باشد اما در درون این سختی میوه‌ی شیرینی قرار دارد.» از آن شب و بازی درس‌ها و میوه‌ها سال‌ها می‌گذرد و من از خواندن تمام درس‌ها لذت می‌برم؛ زیرا درس‌ها مانند میوه‌ها متفاوت هستند با طعم‌های متفاوت؛ اما همگی زیبا هستند و مفید.