امتحانات، فرصتی برای...

اکنون که به این زمان از سال تحصیلی رسیده‌ای باید کم کم جامه‌ای نو بر تن کنی.

امتحانات، فرصتی برای...

اکنون که به این زمان از سال تحصیلی رسیده‌ای باید کم کم جامه‌ای نو بر تن کنی. گویا فصلی هزاررنگ و فرصتی نو از راه رسیده است. اکنون تقدیر سفیدبختی تو رقم خواهد خورد و تمام تلاش‌ها و زحمات تو نتیجه خواهد داد. کوله‌بار اندوخته‌هایت را جمع کن و قدم در این راه بگذار و با برگ‌های خزانی که تا کنون فرش راه تو بوده‌اند هم‌داستان شو. در کوله‌بار خود چه چیزی داری؟ تا به امروز چه اندوخته‌ای؟

امتحانات غنیمتی خواهد بود برای شکوفایی و اوج گرفتن تو. اکنون باید تکلیف تقدیرت را روشن کنی و مشعل آموخته‌هایت را شعله‌ورتر کنی. موفقیت و کسب نتیجه‌ی مطلوب در این ایام سخت‌کوشی تو را خواهد طلبید؛ تلاش و کوشش‌هایی که این ایام را مفتخر به روزی کند که نام و خاطره‌ی آن روزها در لابه‌لای برگ‌های باریده‌ی پاییز جای بگیرد.