تحلیل آزمون 6 آذر- سوم حسابداری

ضمن عرض خسته نباشید پس از برگزاری آزمون 6 آذر، نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون مطابق گزارش زیر در اختیار شما دوستان قرار می¬گیرد. به امید این که این آزمون و نتایج حاصل از آن برای شما مفید بوده

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم حسابداری

تحلیل آزمون 6 آذر 1394–  حسابداری سوم هنرستان

داوطلبان گرامی

ضمن عرض خسته نباشید پس از برگزاری آزمون 6 آذر، نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون مطابق گزارش زیر در اختیار شما دوستان قرار می­گیرد. به امید این که این آزمون و نتایج حاصل از آن برای شما مفید بوده باشد.


تحلیل آزمون 6 آذر- سوم حسابداری


       چندتا از 10 تا ؟

در این تحلیل با بررسی کارنامه ­ی دانش آموزان درکنکورسراسری سال‌های قبل و مقایسه­ ی آن با نتایج حاصل شده در آزمون6 آذر، نتایج زیر حاصل شده است:


تحلیل آزمون 6 آذر- سوم حسابداری


این اعداد به چه معناست؟

به عنوان مثال، در کنکور سراسری، داوطلبانی که تراز کانونی آن‌ها در محدوده ­ی 5500 قرار داشته است، توانسته بودند از هر 10 سوال کنکور به 5 مورد آن پاسخ صحیح بدهند. در حالی که داوطلبان همین بازه­ ی 5500، در آزمون 6 آذر از هر 10 سوال به 3 سوال پاسخ صحیح داده ­اند.